Agenda for styremøte i NUUG 2019-04-08

Tid: Mandag 6. mai 2019 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2019-18 Godkjenning av referat fra styremøtet 2019-04-08

2019-19 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

SKAL OPPDATERS

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Sun Apr 7 17:45:51 CEST 2019
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  27    FIRMAMEDLEM
 124 54.6% Medlem under bedrift
  48 21.1% Personlig medlem
  47 20.7% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.8% Studenter
  2 0.9% Studentmedlem uten USENIX
  2 0.9% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  74 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 227 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.7 år

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019
Sun Apr 7 17:46:49 CEST 2019
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2019-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  26    FIRMAMEDLEM
 122 58.9% Medlem under bedrift
  43 20.8% Personlig medlem
  34 16.4% Personlig medlem uten USENIX
  4 1.9% Studenter
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  2 1.0% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 8 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  74 Medlem under bedrift (4->), 6 bedrifter, 56 ekstra medlemmer

Totalt 207 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 1 personmedlemmer.
51 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 8.9 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-03-03. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 ny kontaktperson. 1 adresse-endring.

Forslag til vedtak: Tallene og endringene tas til orientering.

2019-20 Økonomistatus (Jon Petter)

SKAL OPPDATERES

* Revidert regnskap 2018 for vedtak og undertegning * forslag til budsjett for 2019 og 2020

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Eventuelt