Agenda for styremøte i NUUG 2017-06-07

Tid: Mandag 2017-06-07 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Nye saker

2017-25 Godkjenning av referat fra styremøtet 2017-05-08

Eventuelt