Agenda for styremøte i NUUG 2017-06-07

Tid: Onsdag 2017-06-07 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Nye saker

2017-25 Godkjenning av referat fra styremøtet 2017-05-08

2017-26 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Tue Jun 6 19:54:20 CEST 2017
Fordeling i medlemskategorier (i parentes antall som har betalt for 2017):

  34 (33)    FIRMAMEDLEM
 147 (144) 59.5% Medlem under bedrift
  46 (46) 18.6% Personlig medlem
  40 (29) 16.2% Personlig medlem uten USENIX
  10  (7) 4.0% Studenter
  2  (1) 0.8% Studentmedlem uten USENIX
  2  (2) 0.8% Æresmedlem

  11 (11) Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  57 (54) Medlem under bedrift (3), 19 bedrifter
  79 (79) Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 247 (229) personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (21 (19) medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.3 (7.5) år.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2017-05-08. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

 1 nytt medlem (1 student)
 6 endret postadresse

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. Den nyinnmeldte tas opp som medlem når kontingenten er betalt.

2017-27 Økonomistatus (Jon Petter)

Utgifter er ført til 2017-06-07. Banktransaksjoner er ført til og med 2017-04-30. Se saldoliste-2017-06-07.pdf

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2017-06-07-inn-styre-referat.pdf

styre/20170607-agenda (last edited 2017-09-26 23:13:59 by ThomasGramstad)