Differences between revisions 2 and 10 (spanning 8 versions)
Revision 2 as of 2017-05-24 14:47:51
Size: 588
Editor: solbu
Comment:
Revision 10 as of 2017-09-26 23:13:59
Size: 2195
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 28: Line 28:

=== 2017-26 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter) ===

{{{
Tue Jun 6 19:54:20 CEST 2017
Fordeling i medlemskategorier (i parentes antall som har betalt for 2017):

   34 (33) FIRMAMEDLEM
  147 (144) 59.5% Medlem under bedrift
   46 (46) 18.6% Personlig medlem
   40 (29) 16.2% Personlig medlem uten USENIX
   10 (7) 4.0% Studenter
    2 (1) 0.8% Studentmedlem uten USENIX
    2 (2) 0.8% Æresmedlem

   11 (11) Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
   57 (54) Medlem under bedrift (3), 19 bedrifter
   79 (79) Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 247 (229) personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (21 (19) medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.3 (7.5) år.
}}}

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2017-05-08. Detaljer finnes i [[https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2017-06-06-endringer-i-medlemsliste.pdf|bilagsarkivet]] (tilgang med styrepassord).

{{{
 1 nytt medlem (1 student)
 6 endret postadresse
}}}

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. Den nyinnmeldte tas opp som medlem når kontingenten er betalt.


=== 2017-27 Økonomistatus (Jon Petter) ===


Utgifter er ført til 2017-06-07. Banktransaksjoner er ført til og med 2017-04-30.
Se [[attachment:saldoliste-2017-06-07.pdf]]


Line 29: Line 72:
 * Årsmøtet
Line 30: Line 74:

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2017-06-07-inn-styre-referat.pdf

Agenda for styremøte i NUUG 2017-06-07

Tid: Onsdag 2017-06-07 kl: 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

 • Styremedlemmer:
  • Johnny A. Solbu
  • Hans-Petter Fjeld
  • Petter Reinholdtsen (vara)
  • Marius Halden
  • Thomas Gramstad (vara)
  • Cato Auestad
  • Jon Petter Bjerke
 • Sekretariatet
  • Thomas Gramstad
  • Jon Petter Bjerke
 • Forfall

Vi bruker Mumble (video.nuug.no) som konferansetelefonsystem.

Nye saker

2017-25 Godkjenning av referat fra styremøtet 2017-05-08

2017-26 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Tue Jun 6 19:54:20 CEST 2017
Fordeling i medlemskategorier (i parentes antall som har betalt for 2017):

  34 (33)    FIRMAMEDLEM
 147 (144) 59.5% Medlem under bedrift
  46 (46) 18.6% Personlig medlem
  40 (29) 16.2% Personlig medlem uten USENIX
  10  (7) 4.0% Studenter
  2  (1) 0.8% Studentmedlem uten USENIX
  2  (2) 0.8% Æresmedlem

  11 (11) Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  57 (54) Medlem under bedrift (3), 19 bedrifter
  79 (79) Medlem under bedrift (4->), 8 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 247 (229) personer er medlem.
Mangler emailadresse for 2 personmedlemmer.
50 personer (21 (19) medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 7.3 (7.5) år.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2017-05-08. Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

 1 nytt medlem (1 student)
 6 endret postadresse

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering. Den nyinnmeldte tas opp som medlem når kontingenten er betalt.

2017-27 Økonomistatus (Jon Petter)

Utgifter er ført til 2017-06-07. Banktransaksjoner er ført til og med 2017-04-30. Se saldoliste-2017-06-07.pdf

Eventuelt

 • Årsmøtet
 • Dato for neste styremøte

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2017-06-07-inn-styre-referat.pdf

styre/20170607-agenda (last edited 2017-09-26 23:13:59 by ThomasGramstad)