Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2009-11-16 09:19:04
Size: 595
Comment: Start på saker som kan diskuteres.
Revision 2 as of 2009-11-16 16:17:13
Size: 797
Comment: Budsjettarbeid bør diskuteres.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 12: Line 12:

== Budsjettinnspill for 2010 og 2011 ==

Budsjett for de neste to årene bør spikres på styremøtet i desember, og innspill til Jon Petter bør komme snarest. Første runde blir på IRC-møtet.

IRC-møte i NUUG 2009-11-17 kl. 19:30

Ting som vil diskuteres kan det skrives litt om her.

Leie inn sekretærtjenester?

Petter har luftet ideen og det kan se ut som en løsning er mulig. Leie noen inn for 10 timer i måneden for håndtering av nyinnmeldinger og andre forefallende oppgaver. Morten K. kan være interessert, og hadde noen andre forslag til kandidater i tillegg.

Skaffe lokale til videogruppen

Morten har sett på muligheten for å få et lokale til videogruppen. Fritt Ord, Linpro og Frikanalen er aktuelle kandidater for et slikt samarbeide.

Budsjettinnspill for 2010 og 2011

Budsjett for de neste to årene bør spikres på styremøtet i desember, og innspill til Jon Petter bør komme snarest. Første runde blir på IRC-møtet.

styre/2009-11-17-irc-samling (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)