IRC-møte i NUUG 2009-11-17 kl. 19:30

Ting som vil diskuteres kan det skrives litt om her.

Leie inn sekretærtjenester?

Petter har luftet ideen og det kan se ut som en løsning er mulig. Leie noen inn for 10 timer i måneden for håndtering av nyinnmeldinger og andre forefallende oppgaver. Morten K. kan være interessert, og hadde noen andre forslag til kandidater i tillegg.

Skaffe lokale til videogruppen

Morten har sett på muligheten for å få et lokale til videogruppen. Fritt Ord, Linpro og Frikanalen er aktuelle kandidater for et slikt samarbeide.

Budsjettinnspill for 2010 og 2011

Budsjett for de neste to årene bør spikres på styremøtet i desember, og innspill til Jon Petter bør komme snarest. Første runde blir på IRC-møtet. Første versjon av budsjett-regnearket (kan leses med OpenOffice.org): Budsjett-2010-2011.xls

styre/2009-11-17-irc-samling (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)