NUUG bør levere inn høringsuttalelse om forslag til standardkatalog. Leder i standardgruppen, Idar Tollefsen, har meldt seg som redaktør av uttalelsen, og tar dermed ansvaret for å få den ferdig. Se også standardgruppens wikisider.

Punkter som bør vurderes tatt med

Lengre innspill

Hvorfor er det en fordel for Norge med åpne standarder?

En god innføring i konsekvensen av manglende standardisering finnes i boken "The Measure of All Things : The Seven-Year Odyssey and Hidden Error That Transformed the World" av Ken Alder. Den forteller historien om meteren, og hvordan mangelen på felles måleenheter i Frankrike på 1700-tallet både fungerte som handelsbeskyttelser mellom landsbyer og landområder, og som lønnsoppgjør i enkeltområder. Innføringen av metersystemet førte til enklere handel og likere vilkår i markedet til sterke protester for de som tjente på manglende standardisering. Det gjaldt både vokterne av landsbyens målestav og offisielle rommål, og eksisterende bedriftseiere som ikke ønsket konkuranse fra folk utenfor lokalområdet.

Standardisering av kommunikasjon for handel og informasjonsutveksling er i en lignende situasjon idag som det var på 1700-tallet i Frankrike, der aktører med detaljkjennskap i prosessenen innenfor et område kan utnytte denne kunnskapen for å oppnå leverandørinnlåsing for å sikre sin egen inntekt - formodentligvis på bekostning av teknologisk fremskritt (ref. eksempel?).

Den mest markante forskjellen mellom dagnes situasjon og det beskrevet i "The Measure of All Things" er at kompleksiteten har øket dramatisk uten at behov for felles standarder har minket. Idag er det prosessen rundt utformingen av åpne Standarder som gir oss de beste mulighetene for å sikre best mulig samhandling. Krav om, og bruk av, åpne standarder gir oss en felles platform å bygge videre fra.

Referanser (som bør med i høringsdokumentet)

Referanser (til oss som skriver høringen)

uttalelser/200708-standardkatalog/introduksjon (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)