Notater om IKT-meldingen annonsert 15. desember 2006

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/regpubl/stmeld/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?id=441497

Innstilling fra stortingskomiteen, og referat fra debatten i stortinget 2007-04-16].

http://www.digi.no/php/art.php?id=375561

uttalelser/200612-iktmelding (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)