Notater for høring om elektroniske valg i Norge

NUUG er invitert til å komme med en uttalelse om elektronisk stemmegiving. Utgangspunktet er rapport H-2185 om "Elektronisk stemmegivning - utfordringer og muligheter". Rapporten er på 190 sider, med høringsfrist 30. september 2006. Rapport og følgebrev ligger også på nett: http://www.e-valg.dep.no/

Jeg klarte å finne selve høringsteksten på <URL: http://odin.dep.no/krd/norsk/dok/hoeringer/paa_hoering/016051-080040/dok-bn.html >.

Rapporten i PDF-format er tilgjengelig fra <URL: http://odin.dep.no/filarkiv/272294/elektroniskstemmegivning.pdf >.

Noen notater

Høringsuttalelse fra NUUG om elektrisk stemmegivning

Endelig høringtekst finnes tilgjengelig fra http://www.nuug.no/dokumenter/valg-horing-2006-09.pdf

uttalelser/2006-elektronisk-stemmegiving (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)