NUUGs høringuttalelser og andre innspill

Fra tid til annen deltar NUUG i offentlige høringer eller sender inn innspill til f.eks. offentlige myndigheter. Disse redigeres typisk via wiki, og bør legges i dette katalogtreet.

For å lage PDF av wikisidene kan følgende oppskrift brukes:

GET "http://wiki.nuug.no/uttalelser/200708-standardkatalog?action=format&mimetype=xml/docbook" | sed "s%</%\n</%g" > uttalelse.xml
dblatex  -P latex.babel.language=norsk -T simple -o uttalelse.pdf uttalelse.xml

uttalelser (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)