Macbook

Macbooken er en del av kjerneutstyret til videogruppen. Det er som regel denne maskinen som er koblet til hoved-kamera via firewire og som tar seg av lagringen av dv-strømmen.

Relatert utstyr

1 stk Apple Macbook 4,1 m/4 GB RAM og 250 GB disk

Installasjon

Maskinen ble sist reinstallert 24. mai 2011 av Hans-Petter Fjeld.

utstyr-legacy/grupper/video/dok/MacBook (last edited 2017-05-04 18:13:20 by DaveNoble)