Relevante firma

Dette er en liste med firma som kan anses som relevante leverandører for NUUG-medlemmer. I tilfeldig rekkefølge:

Fri programvareselskaper

Norsk programvareindustri som lager fri programvare:

Firma som forhandler fri programvare:

tjenesteleverandører/medlemsaktuelle (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)