Agenda for styremøte i NUUG 2024-06-12

Tid: onsdag 12 juni 2024 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2024-44 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2024-45 Økonomistatus (Jon Petter)

2024-46 Medlemsmøter som har vært

2024-47 Medlemsmøter som kommer

2024-48 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2024-49 Driftstatus (Peter)

2024-50 Status/oppfølging av tidligere vedtak

Eventuelt

Godkjenning av dagens referat

styre/20240612-agenda (last edited 2024-05-22 18:07:25 by solbu)