Agenda for styremøte i NUUG 2024-05-22

Tid: onsdag 12 juni 2024 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2024-42 Forberedelser til årsmøte

2024-43 PC-dugnaden videre

Eventuelt

styre/20240522-agenda (last edited 2024-05-22 18:28:46 by ThomasGramstad)