Agenda for styremøte i NUUG 2024-04-03

Tid: onsdag 03 april 2024 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2024-25 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Tue Apr 2 18:09:32 CEST 2024

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  19    FIRMAMEDLEM
 104 53.6% Medlem under bedrift
  83 42.8% Personlig medlem
  4 2.1% Studenter
  3 1.5% Æresmedlem

  8 Medlem under bedrift (1-2), 6 bedrifter
  27 Medlem under bedrift (3), 9 bedrifter
  69 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 57 ekstra medlemmer

Totalt 194 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
52 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 11.1 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2023-01-10.csv -p -y 2022
£ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2024-01-09.csv -p -y 2023
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2024

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Betalt 2023

Betalt 2024

Firmamedlem

19

41

26

25

25

24

22

19

18

Person under firma

104

177

122

116

117

111

107

95

101

Hvorav ekstra person under firma

57

68

56

55

55

53

55

47

57

Personlig medlem

83

41

48

47

49

89

85

78

77

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

-

-

Studenter

4

9

4

2

0

2

2

5

4

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

3

3

Totalt personer

194

258

220

204

206

205

197

181

185

Kolonnene for 2023 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene og inkluderer ikke utmeldte i løpet av året.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak:
Tallene tas til informasjon.

2024-26 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er ført til dagens dato, uten bankavstemming. Saldoliste fram til 2024-03-31 sammenlignet med 2023: Saldobalanse-2024-04-03.pdf

Revisorene er i gang med sitt arbeid, den ene er "nesten ferdig", den andre har ikke begynt. Begge lover å være ferdig før neste styremøte. Kjedelig arbeid sier de.

Fastrenteinnskuddet er ennå ikke re-etablert på grunn av krøll i nettbanken.

Forslag til vedtak:
Tas til informasjon.

2024-27 Medlemsmøter som har vært (Malin/Knut)

2024-28 Medlemsmøter som kommer (Malin/Knut)

2024-29 Gjennomgang og oppdatering av stillingsinstruks (Thomas)

Vi går gjennom stillingsinstruksen og gjør oppdateringer og justeringer:
https://nuug.no/dokumenter/instruks.shtml

2024-30 NUUG 40 år

2024-31 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2024-32 Driftstatus (Solbu)

2024-33 Status/oppfølging av tidligere vedtak

2024-34 Planlegging av årsmøte (Jon Petter)

Eventuelt

Godkjenning av dagens referat

styre/20240403-agenda (last edited 2024-04-03 19:30:35 by ThomasGramstad)