Agenda for styremøte i NUUG 2024-03-13

Tid: onsdag 13 mars 2024 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2024-17 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2024-18 Økonomistatus (Jon Petter)

2024-19 Medlemsmøter som har vært

2024-20 Medlemsmøter som kommer

2024-21 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2024-22 Driftstatus (Peter/Solbu)

2024-23 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Eventuelt

styre/20240313-agenda (last edited 2024-02-09 10:10:45 by solbu)