Referat for styremøte i NUUG 2024-02-07

Tid: onsdag 07 februar 2024 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Tilstede:

Nye saker

2024-10 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Tallene og endringene tas til informasjon.

2024-11 Økonomistatus (Jon Petter)

tas til informasjon. Tapene tas inn i 2023-regnskapet. Ikke-betalere meldes ut som foreslått, etter sekretariatets tidsplan.

2024-12 Medlemsmøter som har vært

Peter informerte om møter.

2024-13 Medlemsmøter som kommer

Peter informerte om møter.

2024-14 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2024-15 Driftstatus (Peter/Solbu)

Solbu informerte om status

2024-16 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Eventuelt

styre/20240207-referat (last edited 2024-02-07 19:42:32 by solbu)