Referat for styremøte i NUUG 2024-01-10

Tid: onsdag 10 januar 2024 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Til stede:

2024-01 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

status: 10 nye medlemmer. 200 registrerte medlemmer. Milepæl i NUUGs historie. Ikke skjedd siden 2001.

Status: De 10 medlemmene fra USIT ble tatt opp som NUUG-medlemmer når kontingenten er betalt

Status: 3 som er gått fra studentmedlem til personlig medlem.

2024-02 Økonomistatus (Jon Petter)

Status: Årsoppgjør ikke påbegynt enda, men kommer

2024-03 Medlemsmøter som har vært

Status: Knut orienterte styret om aktiviteter som er gjennomført siden sist

2024-04 Medlemsmøter som kommer

Status: Malin orienterte styret om aktiviteter som kommer

2024-05 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

Eirik Øverby spurte om vi ville ha foredrag om sikkerhetsabsurditeter eller ddoshelvete, vi svarer at begge deler høres gøy ut, og ber han ta det han selv foretrekker og eventuelt spare det andre til en annen gang.

Status: Nå må alle i NUUG-styret bidra til å skaffe flere medlemmer, skaffe foredrag, osv Status: Diskusjon på IRC om bruk av Telegram. Man bruker tjenester som ikke er åpen-kildekode. Kom ønske om at det skulle være mer på aktive@ i forbindelse med møter og arrangementer. Status: Ikke vært levert noe for å lage gode åpen-kildekode-alternativer som er lette å bruke og er inkluderende. Peters oppsummering: Det er fint om de aktive husker på cc: til aktive@ også om slikt som er under arbeid, selv om f eks initiell kontakt med noen som en ikke kjenner godt om potensielt foredrag kanskje kan unntas fra cc:

2024-06 Håndtering av gammelt videoutstyr (Malin)

Status: Må lages en klar innholdsfortegnelse om hva som er det gamle videoutstyret. Status: Viktig punkt. Dave må være (betalende) medlem for at vi kan inngå avtalen. Marius Lund følger opp dette Status: Tom Fredrik Blenning lager førsteutkastet til avtalen og innholdsfortegnelse. Jon-Petter kan bistå.

2024-07 Driftstatus (Peter/Solbu)

Status: En del patching, men ellers intet nytt fra drifts-fronten. Status: Marius Lund kontakter Hans-Petter (leder av drift) og sjekker status.

2024-08 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Status: Intet å melde.

2024-09 Indeksprisjustering av lønn til sekretariatet (Peter)

Timelønnen til sekretariatet og regnskapsfører har vært uendret siden 2022. Det foreslås å justere etter konsumprisindeksen som har økt med 10,8%, dvs at timelønnen økes fra NOK 360.- til NOK 400.- Beslutning: Enstemmig ja. Eventuelt Status: Referatet ble enstemmig godkjent

Status: NUUG: Marius Lund sender en tekst og blomster i forbindelse med Erik Meyns bortgang. Tekst “Fra kolleger i NUUG” + Isbjørn-logo og blomster.

https://www.meynstream.com/bisettelse-erik-meyn/

Dato for neste styremøte: Onsdag 07 februar 2024 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi

styre/20240110-referat (last edited 2024-04-14 12:24:33 by Malinux)