Tid: onsdag 10 januar 2024 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2024-01 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Tue Jan 9 17:01:07 CET 2024.

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  20    FIRMAMEDLEM
 107 53.5% Medlem under bedrift
  88 44.0% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.5% Æresmedlem

  8 Medlem under bedrift (1-2), 6 bedrifter
  30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
  69 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 57 ekstra medlemmer

Totalt 200 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.9 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2023-01-10.csv -p -y 2022
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2023

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Betalt 2023

Firmamedlem

20

41

26

25

25

24

22

19

Person under firma

107

177

122

116

117

111

107

98

Hvorav ekstra person under firma

57

68

56

55

55

53

55

50

Personlig medlem

88

41

48

47

49

89

85

78

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

-

Studenter

2

9

4

2

0

2

2

5

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

3

Totalt personer

200

258

220

204

206

205

197

184

Kolonnene for 2022 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

Detaljer og liste over ubetalte kontingenter finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak:
Innmeldte medlemmer tas opp i foreningen når kontingen blir betalt.
Øvrige data tas til informasjon.

2024-02 Økonomistatus (Jon Petter)

Årsoppgjøret 2023 er ikke påbegynt men vil foreligge i foreløpig utgave til neste styremøte.

2024-03 Medlemsmøter som har vært

Vi har kjørt suksessfull Skolelinux-dugnad i romjula med rekordmange 16 unike deltagere og rekordmange 156 maskiner installert fra blant annet Metis videregående i Bergen og noen fra SpareBank 1:

https://docs.google.com/presentation/d/1InT5_Dckj5W_ixNEjAZ8fX5ps180ZsR0W0GhHWSZ0yg/edit?usp=sharing

https://www.norseaid.org/blog/juledugnad-156-pc-er-klare-til-ukraina

https://www.norseaid.org/blog/over-90-personer-har-bidratt-til-pc-dugnaden-i-2023

2024-04 Medlemsmøter som kommer

31. januar 2024: Kurs med Vidar Bakke

27. februar 2024: Foredrag for nybegynnere med

12. mars 2024: Et eller annet om BSD og finans. Eirik Øverby - Vil snakke så fort som mulig

9. april 2024: Erik Helgesplass - Bygge hjelpe-community i Ukraina

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AYJlkoaqQwYTMPlFRBCFOkQvj1E7DauibqxJ0Kn8nQE/edit?usp=sharing

2024-05 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

Slutten av januar: Vidar Bakke skal ha Linux-nybegynnerkurs klokka 09-15 på Arrow. Tentativ dato onsdag 31. januar 2024. Vi jobber med et kort kursprogram som skal annonseres.

2024-06 Håndtering av gammelt videoutstyr (Malin)

Forslag fra Tom Fredrik, som har snakket med Malin og Dave.

Forslagspunktene nedenfor sikrer at utstyret er tilgjengelig for NUUG, samtidig som oppbevaring løses. Det er nok ikke ofte at NUUG får behov for dette gamle utstyret, men det kan skje.

Det gamle utstyret slik det er idag er donert fra både EFN og ISOC (pluss noe fra NUUG sitt avviklede lager på Majorstua). Det siste punktet om fornyelse av avtalen hvert femte år er et punkt som grunnleggende sier at dersom NUUG glemmer at utstyret eksisterer så har vi avskrevet det og kommer ikke til å kreve det tilbake. Det antas at videoutstyret til NUUG utvides gjennom donasjoner fra både EFN, ISOC og Frikanalen og at behovet for det gamle utstyret hos Dave minker over tid og at opsjonen om fornyelse ikke vil benyttes.

Anbefalt vedtak fra Malin og Knut: Forslaget godkjennes. Det utarbeides skriftlig avtale mellom partene (NUUG og Dave) som styret godkjenner.

2024-07 Driftstatus (Peter/Solbu)

2024-08 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

2024-09 Indeksprisjustering av lønn til sekretariatet (Peter)

Timelønnen til sekretariatet og regnskapsfører har vært uendret siden 2022. Det foreslås å justere
etter konsumprisindeksen som har økt med 10,8%, dvs at timelønnen økes fra NOK 360.- til NOK 400.-

Eventuelt

styre/20240110-agenda (last edited 2024-01-10 12:15:03 by JonPetterBjerke)