Referat for styremøte i NUUG 2023-12-06

Tid: onsdag 06 desember 2023 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Tilstede:

2023-100 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Referatet var godkjent på slutten av forrige styremøte

2023-101 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Søknad om medlemskap ble ikke innvilget

2023-102 Økonomistatus (Jon Petter)

Tallene ble tatt til orientering

2023-103 Aktiviteter som er levert

Knut orienterte om avholdte aktiviteter

2023-104 Aktiviteter som kommer

Knut og Thomas orienterte om kommende aktiviteter.

2023-105 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

Knut orienterte.

2023-106 Driftstatus (Johnny)

Johnny orienterte om driftsstatus.

2023-107 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Peter orienterte om status

2023-108 Sosiale hinder for å rekruttere nye medlemmer (Malin)

Knut orienterte om saken.

Eventuelt

Godkjenning av referat

styre/20231206-referat (last edited 2023-12-06 21:12:35 by solbu)