Referat for styremøte i NUUG 2023-11-08

Tid: onsdag 08 november 2023 kl 20:00 - 21:30

Tilstede:

Nye saker

2023-91 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2023-92 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2023-93 Økonomistatus (Jon Petter)

2023-94 Aktiviteter som er levert

2023-95 Aktiviteter som kommer

2023-96 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2023-97 Driftstatus (Peter)

2023-98 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Eventuelt

Godkjenning av referat

Dato for neste styremøte

styre/20231108-referat (last edited 2023-11-22 12:27:45 by solbu)