Agenda for styremøte i NUUG 2023-11-08

Tid: onsdag 08 november 2023 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2023-91 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2023-92 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Sun Nov 5 16:33:44 CET 2023.

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  20    FIRMAMEDLEM
 100 51.8% Medlem under bedrift
  85 44.0% Personlig medlem
  5 2.6% Studenter
  3 1.6% Æresmedlem

  8 Medlem under bedrift (1-2), 6 bedrifter
  30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
  62 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 50 ekstra medlemmer

Totalt 193 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 11.3 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2023-01-10.csv -p -y 2022
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2023

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Betalt 2023

Firmamedlem

20

41

26

25

25

24

22

19

Person under firma

100

177

122

116

117

111

107

98

Hvorav ekstra person under firma

50

68

56

55

55

53

55

50

Personlig medlem

85

41

48

47

49

89

85

78

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

-

Studenter

5

9

4

2

0

2

2

5

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

3

Totalt personer

193

258

220

204

206

205

197

184

Kolonnene for 2022 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

Detaljer og liste over ubetalte kontingenter finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak:
Tas til informasjon.

2023-93 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er ikke ført eller avstemt siden forrige styremøte. Ingen ekstraordinære hendelser.

Forslag til vedtak:
Tas til informasjon.

2023-95 Aktiviteter som er levert

2023-96 Aktiviteter som kommer

2023-97 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2023-98 Driftstatus (Peter)

2023-99 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Eventuelt

Godkjenning av referat

styre/20231108-agenda (last edited 2023-11-08 19:16:29 by ThomasGramstad)