Referat fra styremøte i NUUG 2023-10-04

Tid: onsdag 4 oktober 2023 kl 20:00 - 21:30

Tilstede:

Forfall:

Nye saker

2023-84 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2023-85 Økonomistatus (Jon Petter)

2023-86 Medlemsmøter og aktiviteter som har vært

2023-87 Medlemsmøter og aktivitet som kommer

2023-88 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2023-89 Driftstatus (Johnny)

2023-90 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Eventuelt

Dato for neste styremøte: onsdag 08 november 2023 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi

styre/20231004-referat (last edited 2023-10-06 01:19:19 by solbu)