Referat fra styremøte i NUUG 2023-09-06

Tid: onsdag 6 september 2023 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Tilstede:

* Sekretariatet

* Forfall

Vi brukte Jitsi som videokonferansesystem

Nye saker

2023-77 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2023-78 Økonomistatus (Jon Petter)

2023-79 Medlemsmøter og aktiviteter som har vært

2023-80 Medlemsmøter og aktivitet som kommer

Status: Malin orienterte om forslag til kommende foredrag og aktiviteter.

2023-81 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2023-82 Driftstatus (Solbu)

2023-83 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Styret)

Eventuelt

styre/20230906-referat (last edited 2023-09-17 20:49:40 by ThomasGramstad)