Agenda for styremøte i NUUG 2023-09-06

Tid: onsdag 6 september 2023 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

* Forfall

Nye saker

2023-77 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Wed Sep 6 09:46:51 CEST 2023.

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  20    FIRMAMEDLEM
 100 51.8% Medlem under bedrift
  85 44.0% Personlig medlem
  5 2.6% Studenter
  3 1.6% Æresmedlem

  8 Medlem under bedrift (1-2), 6 bedrifter
  30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
  62 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 50 ekstra medlemmer

Totalt 193 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 11.1 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2023-01-10.csv -p -y 2022
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2023

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Betalt 2023

Firmamedlem

20

41

26

25

25

24

22

19

Person under firma

100

177

122

116

117

111

107

98

Hvorav ekstra person under firma

50

68

56

55

55

53

55

50

Personlig medlem

85

41

48

47

49

89

85

78

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

-

Studenter

5

9

4

2

0

2

2

4

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

3

Totalt personer

193

258

220

204

206

205

197

183

Kolonnene for 2022 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene.
Kontingentkrav for 2023 ble sendt ut 2023-01-19 med forfall 2023-01-31.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

Detaljer og liste over ubetalte kontingenter finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak:
Tas til informasjon.

Status:

2023-78 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskap er ikke oppdatert siden forrige styremøte.

Oppfølging fra forrige styremøte:

Forslag til vedtak:
Tas til informasjon.

2023-79 Medlemsmøter og aktiviteter som har vært

https://docs.google.com/presentation/d/16qXhHHl26RCAVjfrZvrXx1q8oudkVA_LNQx08FIUTaI/edit?usp=sharing

Oppfølging fra forrige styremøte:

2023-80 Medlemsmøter og aktivitet som kommer

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AYJlkoaqQwYTMPlFRBCFOkQvj1E7DauibqxJ0Kn8nQE/edit#gid=0

Oppfølging fra forrige styremøte:

2023-81 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2023-82 Driftstatus (Peter)

Geekbay (og RT) har fått utvidet max størrelse på epostmeldinger til 20 Mb.

Oppfølging fra forrige styremøte:

2023-83 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Eventuelt

========

Referat fra dette møtet: styre/20230906-referat

styre/20230906-agenda (last edited 2023-09-06 19:26:30 by solbu)