Vedtak om videreføring av Ukraina-dugnaden og andre positive aktiviteter i NUUG

Status: Vedtak godkjent via e-post på styrelisten 28.08.2023

Begrunnelse: Videreføring av Ukraina-dugnaden i NUUG

Det ble gjennomført hele seks Ukraina-rettede aktiviteter i NUUG-regi sommeren 2023. Vi benyttet lokalene som vi har avtale om på Teknologihuset og Rebel på all aktiviteten. Vi fikk dermed tilknyttet oss NorseAid på en koordinert måte og vinnere av Miss Norway. Over 20 personer bidro til dugnad med å sjekke og installere Skolelinux på bærbare datamaskiner som nå skal sendes skoler i Ukraina.

I møte med Carl Onstad på Teknologihuset og Rebel, framgår det at de bruker NUUG som eksempel på hvordan community kan drive aktivitet. Det er også ønsket fra vår side å få ut flere foredrag med video-utstyret, som nå får en egen lagerplass på Rebel som er lett tilgjengelig. Dette vil også ha plass til bærbare datamaskiner som med NUUG-ledet dugnad, blir klargjort for skoler i Ukraina.

Vedtaket som ble godkjent og ingen stemte i mot:

På bakgrunn av positive resultater av aktivitetene i sommer, som ga en rekke blogginnlegg, fire presseoppslag og noen innmeldinger, ønsker vi å videreføre aktiviteter av samme slag. Derfor ønsker styret å oppfordre til å fortsette dugnadsaktivitetene til fordel for barn og unge i Ukraina, i samarbeid med organisasjoner som kan bidra til slike positive resultater. Slike aktiviteter kan også utvides til å omfatte kurs, workshops, fagdager og andre IT-faglige samlinger for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling.

styre/20230828-vedtak (last edited 2024-04-14 19:27:04 by Malinux)