Agenda og Referat for styremøte i NUUG 2023-08-16

Tid: onsdag 16 august 2023 kl 20:00 - 21:30

Referat som Status-punkter under hver sak. Referat godkjent av styret på styremøte 16.08.2023

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Til stede:

* Sekretariatet

Nye saker

2023-68 Konstituering av nytt styre

Status 1: Styret ble konstituert som valgt av årsmøtet. Jon Petter Bjerke fortsetter som økonomiansvarlig. Malin Bruland overtar som styrets sekretær. Styrets sekretær overtar ansvaret for referat fra styremøtene. Med støtte fra sekretariatet og alle som deltok på styremøtet. Johnny Solbu fortsetter med iCal og annen støtte. Malin Bruland holder styr på referatet, men alle kan skrive inn under møtet - i paden som vi bruker til kladd. Malin overfører det endelige referatet till NUUG-wiki. (Det tas fremdeles opp lydopptak fra styremøtene som "backup" hvis tvil om noe.)

2023-69 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Utkast til referat fra forrige styremøte:
https://home.nuug.no/~thomas/nuug/2023-06-07-inn-styre-referat.txt

Status 1: Vedtatt og godkjent

2023-70 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Sun Aug 13 22:03:14 CEST 2023.

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  20    FIRMAMEDLEM
 100 52.1% Medlem under bedrift
  85 44.3% Personlig medlem
  4 2.1% Studenter
  3 1.6% Æresmedlem

  8 Medlem under bedrift (1-2), 6 bedrifter
  30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
  62 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 50 ekstra medlemmer

Totalt 192 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 11.1 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2023-01-10.csv -p -y 2022
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2023

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Betalt 2023

Firmamedlem

20

41

26

25

25

24

22

19

Person under firma

100

177

122

116

117

111

107

98

Hvorav ekstra person under firma

50

68

56

55

55

53

55

51

Personlig medlem

85

41

48

47

49

89

85

78

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

-

Studenter

4

9

4

2

0

2

2

4

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

3

Totalt personer

192

258

220

204

206

205

197

183

Kolonnene for 2022 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene.
Kontingentkrav for 2023 ble sendt ut 2023-01-19 med forfall 2023-01-31.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

Detaljer og liste over ubetalte kontingenter finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak:
Tas til informasjon.

Status: Tatt til orientering og styret ble informert om to nye aktive medlemmer som er på vei inn i NUUG.

2023-71 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er ført til 2023-08-13. Bankavstemming til og med juli 2023. Vedlagt saldoliste
som inneholder sammenligning med samme måneder i 2022: Saldobalanse-2023-08-13.pdf

Som erstatning for Vipps faktura er nå eFaktura akivisert i Sendregning og første test er gjennomført.
Det gjenstår å teste utsending via våre skript.
For mottaker så fungerer det akkurat som Vipps faktura gjorde - fakturaen kommer både i Vipps og i nettbank
hvis disse funksjonene er aktivisert. Prisen for å sende eFaktura er litt høyere: 16 kr.
Andre priser: EHF: 11 kr, E-post: 8 kr, Papir: 32 kr. Priser eks. mva.
Vipps kostet 11 kr, så det har blitt dyrere.

Testfakturaen ble kreditert og sendt som eFaktura også. Dette fungerte, men gir en dårlig brukeropplevelse for
mottaker, så anbefales ikke brukt. Enkelt for oss å velge e-post som forsendelse, siden alle kreditnotaer sendes
manuelt fra Sendregning.

Forslag til vedtak:
Tas til informasjon.

Status: Styret tok informasjonen til informasjon.

Merknader: Status 1: Knut og Jon-Petter ordner så sponsorpenger og spleis fra skolelinux-dugnaden kommer inn på konto Status 2: Utgifter til sommerfesten vil halveres neste år pga smarte grep av Thomas Status 3: Malin med flere, må ha møte med Rebel/Teknologihuset om ny partnerskaps-pris Status 4: Solbu tar opp på neste driftsmøte 28.08.2023: Gjennomgang av domenene og pris på disse, og finne ut om noen kan sponse domenene for NUUG

2023-72 Medlemsmøter og aktiviteter som har vært

Presentasjon om aktiviteter i NUUG: https://docs.google.com/presentation/d/1A2zxmrVAN6QAXw0T_1v0zLt5PrNkhGesW0lD9OLRxu0/edit#slide=id.p

13. juni: Knut Yrvin: Skolelinux / Debian Edu skoler i Ukraina
https://www.nuug.no/aktiviteter/20230613-skolelinux-dugnad-for-ukraina/

20. juni: NUUG årsmøte 2023
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2023aarsmoete

28. juni: Første Skolelinux-dugnad https://www.facebook.com/events/802210501232938

8. juli: Andre Skolelinux-dugnad

https://www.facebook.com/events/1577419776115222

11. juli: NUUG Sommerfest

Ble flyttet til 18. juli pga været https://wiki.nuug.no/sommerfest2023

22. juli: Foredrag om situasjonen i Ukraina med Erik Helgesplass

https://www.facebook.com/events/810510664050247

23. juli: NUUG arrangerer møte mellom NorseAid og Miss Norway-finalister

02. august: Tredje Skolelinux-dugnad

https://www.facebook.com/events/823985612453555

Status 1: Knut og Malin orienterte styret om aktiviteten i sommer og viste en presentasjon Link til presentasjonen: https://docs.google.com/presentation/d/1A2zxmrVAN6QAXw0T_1v0zLt5PrNkhGesW0lD9OLRxu0/edit#slide=id.p

Status 2: Kontakt foxaway https://www.foxway.com/no/ for brukte bærbare datamaskiner, de har en avtale med staten i følge Marius Lund

2023-73 Medlemsmøter og aktivitet som kommer

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AYJlkoaqQwYTMPlFRBCFOkQvj1E7DauibqxJ0Kn8nQE/edit#gid=0

Status 1: Styret ble orientert om status på foredrag som kommer fremover Status 2: Styret må komme med forslag til nye aktiviteter, kodekurs, etc, nå bredt ut. Status 3: Peter Hansteen skal følge opp feilfest, NAIS i NAV og gjenbruk av BSD-folka om fornufige ting Status 4: Peter Hansteen sier at som følge av hans foredrag, er det nå er en gruppe som jobber med Software Bill of Materials (SBOM) with a free software slant (license risk) og at det da kan komme et nytt foredrag etterhvert

2023-74 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

Status 1: Behandlet under punkt 2023-73.

2023-75 Driftstatus (Peter)

Geekbay (og RT) har fått utvidet max størrelse på epostmeldinger til 20 Mb.

Status 1: Styret ble orientert om situasjonen Status 2: Solbu vil på neste driftsmøte 28. august vil det bli tatt tak i oppgradering av servere så de får sikkerhetsoppgraderinger

2023-76 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Eventuelt

styre/20230816-referat (last edited 2023-08-17 08:27:10 by Malinux)