Agenda for styremøte i NUUG 2023-06-07

Tid: onsdag 7 juni 2023 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2023-56 Godkjenning av referater fra styremøtene 03 mai og 24 mai

Utkast til referat fra ordinært styremøte onsdag 03 mai:
https://home.nuug.no/~thomas/nuug/2023-05-03-inn-styre-referat.txt

Utkast til referat fra årsmøteforberedende arbeids-styremøte onsdag 24 mai:
https://home.nuug.no/~peter/2023-05-24_NUUG-styre-referat.txt

Forslag til vedtak: Referatene godkjennes

2023-57 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Sun Jun 4 10:10:57 CEST 2023.

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  20    FIRMAMEDLEM
 100 52.1% Medlem under bedrift
  85 44.3% Personlig medlem
  4 2.1% Studenter
  3 1.6% Æresmedlem

  8 Medlem under bedrift (1-2), 6 bedrifter
  30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
  62 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 50 ekstra medlemmer

Totalt 192 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.9 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2023-01-10.csv -p -y 2022
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2023

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Betalt 2023

Firmamedlem

20

41

26

25

25

24

22

19

Person under firma

100

177

122

116

117

111

107

98

Hvorav ekstra person under firma

50

68

56

55

55

53

55

51

Personlig medlem

85

41

48

47

49

89

85

78

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

-

Studenter

4

9

4

2

0

2

2

4

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

3

Totalt personer

192

258

220

204

206

205

197

183

Kolonnene for 2022 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene.
Kontingentkrav for 2023 ble sendt ut 2023-01-19 med forfall 2023-01-31.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak:
Tas til informasjon.

2023-58 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er ikke oppdatert siden sist.

Sendregning har opplyst at det er Vipps som har stengt tjenesten "Vipps eFaktura" som
var en forenklet måte å formidle fakturaer til privatpersoner med mobilnummer som unik nøkkel.
Som alternativ tilbyr Sendregning nå integrasjon med eFaktura-tjenesten direkte. Dette vil bli
bestilt og testet i nær framtid slik at det kan brukes ved neste hovedfakturering.

Forslag til vedtak:
Tas til informasjon.

2023-59 Ny videorigg: Opplæring og bedre dokumentasjon (Malin)

Malin arrangerer en video-test 08 juni på Finn-salen på Rebel.
Erik André, vår nye hovedvideomann, gleder seg veldig til denne testen.
Frikanalen er også invitert.

Lenke til agenda for testen:
https://docs.google.com/document/d/1TLl27VK-drdm89xCztrDNEia9wJvGuNHSpSX-0WcvrA/edit

Lenke til video-guiden som skal forbedres:
https://wiki.nuug.no/grupper/video/rutiner

2023-60 Kilden kultur og teater: Video-backup-prosjekt (Malin)

Malin Bruland for NUUG, har hatt møte med representant Mikal Vassbotn for
Kilden kultur og teater i Kristiandsand, og NUUG foundation, om et video-backup-prosjekt

Notat fra møtet:
https://docs.google.com/document/d/1StLrw8drRRrS6WO4gTMmmuUTXGSkK61OA4PWYpl6kFo/edit

2023-61 Status utfordringer på Rebel (Malin)

Malin Bruland har hatt møte med Carl J. Onstad, kontaktperson for Teknologihuset.

Notat fra møtet:
https://docs.google.com/document/d/1nKg5dhj77jWOhOCsxTtIvXx4ug_UdyhCaTc-4C6g9Pk/edit#heading=h.slf9lsz089xf

Malins forslag er å fortsette å være partner, men til redusert pris, men at vi samtidig gjør
oss til en ressurs på huset gjennom å tilgjengeliggjøre videoriggen vår for andre på Teknologihuset.

2023-62 Medlemsmøter som har vært

09. mai: NUUG-bar (Skråplanet, Rebel)

2023-63 Medlemsmøter som kommer

13. juni: Knut Yrvin: Skolelinux / Debian Edu skoler i Ukraina
https://www.nuug.no/aktiviteter/20230613-skolelinux-dugnad-for-ukraina/

20. juni: NUUG årsmøte 2023
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2023aarsmoete

11. juli: NUUG Sommerfest
https://wiki.nuug.no/sommerfest2023

Planlagte aktiviteter:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AYJlkoaqQwYTMPlFRBCFOkQvj1E7DauibqxJ0Kn8nQE/edit#gid=0

2023-64 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

Joomla-løsning og foredrag om dette. Dette med datasikkerhet og åpen
kildekode og sikkerhet i programvare, som publiseringsløsninger som eksempel.

Planlagte aktiviteter:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AYJlkoaqQwYTMPlFRBCFOkQvj1E7DauibqxJ0Kn8nQE/edit#gid=0

2023-65 Driftstatus (Johnny)

2023-66 Godkjenne ny variant av logo for bruk (Peter)

Tom Fredrik Blenning laget ny variant av NUUG-logo i liggende format:
https://bsdly.net/~peter/nuug-wide-5-1200x400.png.

Forslag: Styret godkjenner logovarianten til bruk der de andre variantene ikke passer inn grafisk.

2023-67 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Eventuelt

styre/20230607-agenda (last edited 2023-06-13 17:52:36 by ThomasGramstad)