Agenda for styremøte i NUUG 2023-05-24

Tid: onsdag 24 mai 2023 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2023-53 Ferdigstilling av dokumenter for årsmøte (Peter)

Dokumentene som skal foreligge er:

Regnskapet er lagt inn som vedlegg på https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2023aarsmoete

Foreslår å beholde kontingentsatsene uendret.

Budsjettforslag: budsjett-2023-2024-v1.pdf
For 2024 er inntatt økninger som foreslått av arrangementsgruppen. Delvis i 2023 også.

2023-54 Opptak av nytt medlem (Jon Petter)

Se bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Et nytt studentmedlem innmeldt 13. mai 2023 tas opp som medlem (kontingenten er betalt).

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2023-05-24-inn-styre-referat.pdf

styre/20230524-agenda (last edited 2023-06-18 14:35:50 by ThomasGramstad)