Agenda for styremøte i NUUG 2023-05-03

Tid: onsdag 03 mai 2023 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2023-43 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2023-44 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Sat Apr 29 10:54:40 CEST 2023.

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  20    FIRMAMEDLEM
 100 52.4% Medlem under bedrift
  85 44.5% Personlig medlem
  3 1.6% Studenter
  3 1.6% Æresmedlem

  8 Medlem under bedrift (1-2), 6 bedrifter
  30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
  62 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 50 ekstra medlemmer

Totalt 191 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.9 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2023-01-10.csv -p -y 2022
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2023

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Betalt 2023

Firmamedlem

20

41

26

25

25

24

22

19

Person under firma

100

177

122

116

117

111

107

98

Hvorav ekstra person under firma

50

68

56

55

55

53

55

50

Personlig medlem

85

41

48

47

49

89

85

73

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

-

Studenter

3

9

4

2

0

2

2

3

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

3

Totalt personer

191

258

220

204

206

205

197

177

Kolonnene for 2022 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene. Kategoriene "uten USENIX"
utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak:
Tas til informasjon.

2023-45 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er ikke oppdatert siden forrige styremøte (få bevegelser og for kort tid siden månedsslutt).

Årsoppgjøret for 2022 er klart og viser et underskudd på 86 944,07 (driftsresultat) og 104 661,80 (ordinært
resultat med finansposter). Årsoppgjøret ble godkjent og signert av styret den 24.04.2023. Revisjonsberetning ble
mottatt umiddelbart etter dette.

Dokumentene finnes i bilagsarkivet: Årsoppgjør Revisjonsberetning

Forslag til budsjett for 2023 og 2024 blir lagt inn her før styremøtet.

Melding fra Sendregning: Fra 1. mai avvikler Vipps støtte for Vipps Regninger. Fra da av vil det
dessverre ikke lenger være mulig å sende regning på Vipps.
Dette var overraskende og vi må være
på utkikk etter alternativ, f.eks. eFaktura. Endringen er ikke omtalt på vipps.no, verken som nyhet,
driftsmelding eller i informasjon om tjenesten eFaktura på Vipps.

Forslag til vedtak:
Tas til informasjon.

2023-46 Medlemsmøter som har vært

18.april: Peter N. M. Hansteen: Profesjonell bruk av fri programvare
https://www.nuug.no/aktiviteter/20230418-profesjonell-bruk-av-fri-programvare/

Utfordringer på Rebel:

NUUG går i dialog med Rebel for å finne en løsning på utfordringer NUUG har på Rebel-bygget

https://docs.google.com/document/d/1Dvu5PEjX_ZAhcRZuVjO0kT7MtolHaeDsD-HOyAq6T0Y/edit#

2023-47 Medlemsmøter som kommer

09. mai: NUUG-bar (Skråplanet, Rebel)

13. juni: Knut Yrvin: Skolelinux / Debian Edu skoler i Ukraina
https://www.nuug.no/aktiviteter/20230613-skolelinux-dugnad-for-ukraina/

20. juni: NUUG årsmøte 2023
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2023aarsmoete

11. juli: NUUG Sommerfest
https://wiki.nuug.no/sommerfest2023

2023-48 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2023-49 Driftstatus (Johnny)

2023-50 Orienteringssak (Malin )

Læringspunkter fra Samfunnsteknologisaken er ferdigstilt. Lenke til referatet:

2022-12-07-Læringspunkter-og-oppsummering-fra-Samfunnsteknologisaken (1).pdf

2023-51 Årsmøteforberedelser og budsjett (Jon Petter/Peter)

Utkast til budsjettforslag, til diskusjon: budsjett-2023-2024-v0.pdf
Stikkord:

Innspill:

2023-52 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2023-05-03-inn-styre-referat.pdf

styre/20230503-agenda (last edited 2023-06-18 14:28:23 by ThomasGramstad)