Agenda for styremøte i NUUG 2023-04-12

Tid: onsdag 12 april 2023 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2023-34 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2023-35 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2023-36 Økonomistatus (Jon Petter)

2023-37 Medlemsmøter som har vært

14.mars: Petter Reinholdtsen: Oversetting og publisering av bøker med fri programvare
https://www.nuug.no/aktiviteter/20230314-oversetting-og-publisering-av-b%c3%b8ker-med-fri-programvare/

2023-38 Medlemsmøter som kommer

2023-39 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2023-40 Driftstatus (Johnny)

2023-41 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Eventuelt

styre/20230412-agenda (last edited 2023-03-23 23:28:17 by ThomasGramstad)