Agenda for styremøte i NUUG 2023-04-12

Tid: onsdag 12 april 2023 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2023-34 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2023-35 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Wed Apr 12 11:12:59 CEST 2023.

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  20    FIRMAMEDLEM
 101 52.6% Medlem under bedrift
  85 44.3% Personlig medlem
  3 1.6% Studenter
  3 1.6% Æresmedlem

  8 Medlem under bedrift (1-2), 6 bedrifter
  30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
  63 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 51 ekstra medlemmer

Totalt 192 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.8 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2023-01-10.csv -p -y 2022
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2023

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Betalt 2023(*)

Firmamedlem

20

41

26

25

25

24

22

19

Person under firma

101

177

122

116

117

111

107

99

Hvorav ekstra person under firma

51

68

56

55

55

53

55

51

Personlig medlem

85

41

48

47

49

89

85

72

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

-

Studenter

3

9

4

2

0

2

2

3

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

3

Totalt personer

192

258

220

204

206

205

197

177

(*) Inkludert en innbetaling som ikke er registrert ennå.
Kolonnene for 2022 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene. Kategoriene "uten USENIX"
utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX.
Kontingentkrav for 2023 ble sendt ut 2023-01-19 med forfall 2023-01-31.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak:
De nye medlemmene tas opp når kontingenten er betalt. Det øvrige tas til informasjon.

2023-36 Økonomistatus (Jon Petter)

Årsoppgjøret er sendt til revisor (uendret fra forrige styremøte), som har fått beskjed om at vi
trenger revisjonsberetning før 19. mai.

Regnskapet er oppdatert til og med mars. Ny saldoliste: Saldobalanse-2023-04-08.pdf

Angående nytt regnskapssystem så ser det ut til DNB Regnskap blir for dyrt og tungt å jobbe med.
Integrasjon med Sendregning er tilgjengelig, men til en høy pris. Fiken.no ser lovende ut. Enkelt i
bruk, gratis support, Lavere pris, har mer import/eksport muligheter og vi kan bruke deres API uten
å være "sertifisert partner", til kostnad av 99 kr/mnd. Planlegger prøveabonnement i mai.

Forslag til vedtak:
Tas til orientering.

2023-37 Medlemsmøter som har vært

14.mars: Petter Reinholdtsen: Oversetting og publisering av bøker med fri programvare
https://www.nuug.no/aktiviteter/20230314-oversetting-og-publisering-av-b%c3%b8ker-med-fri-programvare/

141 har nå sett dette på youtube og 10 i salen = 151 personer = suksess!!!

2023-38 Medlemsmøter som kommer

18.april: Peter N. M. Hansteen: Profesjonell bruk av fri programvare
https://www.nuug.no/aktiviteter/20230418-profesjonell-bruk-av-fri-programvare/

Foredraget er annonsert på facebook. Brukt 130 kroner på annonse:

Det kommer også et leserinnlegg i kode24.no da digi.no syntes innlegget var for langt.
For de som ikke klarer å vente til det er tilgjengelig hos kode24.no, er hele innlegget også her:
https://nxdomain.no/~peter/profesjonell_bruk_av_fri_programvare.html

kode24.no er et norsk magasin for kodere og virker å se veldig bra ut.

Link til live-strømmen der foredraget sendes 18. april:
https://www.youtube.com/watch?v=9ylASlBhKXg

Legg merke til at teksten nuug.no/innmelding er lagt inn slik at den vises godt!

11 stykker har meldt seg på via meetup:
https://www.meetup.com/nuug-no/events/292369351/attendees/

13. juni: Knut Yrvin: Skolelinux / Debian Edu skoler i Ukraina (Knut kan gi mer detaljer)

11. juli: Sommerfesten. Thomas har startet forberedelsene.

Vi er ellers godt i gang med å planlegge høsten og har startet bookingprosessen med Rebel.
Bekreftede datoer for Finn-salen, høsten 2023 er: 12.09 og 14.11. Oktober kommer på plass så fort som mulig.

Se her for oversikt over planlagte aktiviteter for høsten 2023:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AYJlkoaqQwYTMPlFRBCFOkQvj1E7DauibqxJ0Kn8nQE/edit#gid=0

2023-39 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2023-40 Driftstatus (Johnny)

2023-41 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

2023-42 Planlegging av årsmøte (Jon Petter)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2023-04-12-inn-styre-referat.pdf

styre/20230412-agenda (last edited 2023-05-30 14:59:16 by ThomasGramstad)