Agenda for styremøte i NUUG 2023-03-01

Tid: onsdag 1 mars 2023 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2023-21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2023-22 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Wed 01 Mar 2023 10:04:06 AM CET.

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  21    FIRMAMEDLEM
 103 53.1% Medlem under bedrift
  85 43.8% Personlig medlem
  3 1.5% Studenter
  3 1.5% Æresmedlem

  10 Medlem under bedrift (1-2), 7 bedrifter
  30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
  63 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 51 ekstra medlemmer

Totalt 194 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.7 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2023-01-10.csv -p -y 2022
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2023

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Betalt 2023

Firmamedlem

21

41

26

25

25

24

22

19

Person under firma

103

177

122

116

117

111

107

99

Hvorav ekstra person under firma

51

68

56

55

55

53

55

51

Personlig medlem

85

41

48

47

49

89

85

71

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

-

Studenter

3

9

4

2

0

2

2

3

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

3

Totalt personer

194

258

220

204

206

205

197

176

Kolonnene for 2022 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene. Kategoriene "uten USENIX"
utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX.
Kontingentkrav for 2023 ble sendt ut 2023-01-19 med forfall 2023-01-31.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak:
4 nye medlemmer tas opp når kontingenten er betalt. Det øvrige tas til informasjon.

2023-23 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er ført og avstemt til 2023-01-31.

Tapsavskrivninger

Ubetalte kontingentfakturaer fra 2022 foreslås avskrevet som tap.
Se tapsliste-2022 (tilgang med styrepassord).
Det må bestemmes hvilke av disse medlemmene som skal meldes ut pga gjentatt manglende betaling.

Fastrenteinnskudd

Rentene har økt i det siste og vi får nå 1,8 % p.a. på vår Plasseringskonto ("Høyrente"). Vi kan velge å
sette en del av sparepengene i et fastrenteinnskudd med bindingstid på 1 år og får da 3,4 % p.a. på det beløpet.
Vi har nå ca. 800 000 kroner i banken og forbruket på ett år er ca. 100 000. Det foreslås derfor å sette 600 000
på en fastrentekonto, noe som gir en ekstra renteinntekt på 9 600 kroner ut over det vi ville fått på
plasseringskontoen. Pengene kan likevel disponeres, da med et gebyr på 2% av uttaksbeløpet.

Se https://www.dnb.no/bedrift/dagligbank/konto/prisliste#plassering

Bytte regnskapssystem?

Kasserer føler at vi lever farlig ved å bruke Lodo som ikke har vist synlige tegn på fornyelse
eller vedlikehold de siste 15 år. Noen funksjoner virker ikke, som å opprette eller endre kunder
(medlemmer) manuelt.

Forslag til alternativer å vurdere:

DNB regnskap

PowerOffice Go

Forslag til vedtak:
Det opprettes en fastrentekonto i DNB med innskudd på 600 000 kroner og
1 års bindingstid.
Fortsetter å evaluere regnskapssystemer og oppretter gratis prøveabonnement på minst ett.
Øvrige opplysninger tas til informasjon.

2023-24 Medlemsmøter som har vært

2023-02-14: Tom Fredrik Blenning: Skal EU få se dine private bilder?
Om en serie nye lover som EU har foreslått for å bekjempe overgrepsmateriale
mot barn (forkortet CSA-R for Child Sexual Abuse Regulation).
https://nuug.no/aktiviteter/20230214-skal-eu-f%C3%A5-se-dine-private-bilder/

Statistikk sosiale medier (presentasjon):
https://docs.google.com/presentation/d/1Sp6krnkE26Md8dTUH9Pb-paAIayMVJeHq7AHnnpIU8o/edit#slide=id.g2139faa3e0d_0_0

Læringspunkter:

2023-25 Kommende arrangementer (Malin)

Neste ut 2023-03-14 er Petter Reinholdtsen med foredraget:

"Oversetting og publisering av bøker med fri programvare"

https://www.facebook.com/events/6386836678004427

Statistikk sosiale medier (presentasjon):
https://docs.google.com/presentation/d/1Sp6krnkE26Md8dTUH9Pb-paAIayMVJeHq7AHnnpIU8o/edit#slide=id.g2139faa3e0d_0_0

2023-26 Markedsføring av arrangementer (Malin)

Arrangementskomiteen trenger hjelp til publisering av foredrag

Guide for vellykket publisering av foredrag: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/presentasjoner

Tre trinn for å nå ut til flere, samt forbedre oss:

2023-27 Tilbakemelding til arrangementskomiteen fra Petter Reinholdtsen (Malin)

2023-28 Har noen forslag til arrangementer? (Malin)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AYJlkoaqQwYTMPlFRBCFOkQvj1E7DauibqxJ0Kn8nQE/edit#gid=760483880
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag

2023-29 Driftstatus (Johnny)

2023-30 Gjeninnføre (forhandle) medlemsfordeler (Knut og Peter)

Statusoppdateringer, Redpill-Linpro og No Starch Press. Andre?

2023-31 Status FiksGataMi og Mimes brønn (Malin / Peter)

2023-32 Forhold til offentlige utredninger (trenger vi en høringsgruppe/høringsansvarlig)?

Det har skjedd flere ganger den siste tiden at vi i NUUG rent tilfeldig
har blitt gjort oppmerksomme på høringsrunder på offentlige utredninger
som faller innenfor NUUGs virkeområde, som oftest helt i siste liten.
Likevel har vi i noen tilfeller klart å få levert en slags høringssvar.

Trenger vi å utpeke noen til å følge med på slike høringsrunder og samordne
oppfølging, inkludert formulere høringssvar i saker innenfor våre områder?

Diskusjon, forhåpentlig utpeke en eller flere personer til høringskoordinering.

2023-33 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2023-03-01-inn-styre-referat.pdf

styre/20230301-agenda (last edited 2023-05-02 17:14:05 by ThomasGramstad)