Agenda for styremøte i NUUG 2023-01-11

Tid: onsdag 11 januar 2023 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2023-01 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2023-02 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Tue 10 Jan 2023 09:37:01 PM CET.

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  23    FIRMAMEDLEM
 109 53.2% Medlem under bedrift
  90 43.9% Personlig medlem
  3 1.5% Studenter
  3 1.5% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 205 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.7 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2022

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Firmamedlem

23

41

26

25

25

24

22

Person under firma

109

177

122

116

117

111

107

Hvorav ekstra person under firma

55

68

56

55

55

53

55

Personlig medlem

90

41

48

47

49

89

85

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

Studenter

3

9

4

2

0

2

2

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

Totalt personer

205

258

220

204

206

205

197

Kolonnene for 2021 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene. Kategoriene "uten USENIX"
utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX.
Kontingenkrav for 2023 er ikke sendt ut ennå.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

Dette siste betyr at 6 forfalte kontingentfakturaer fortsatt er ubetalt,
totalt 4 450,00 kroner, som nå anses som tapt siden det nye året har begynt.

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak:
De nye medlemmene tas opp i foreningen når kontingenten er betalt. Det øvrige tas til informasjon.

2023-03 Økonomistatus (Jon Petter)

Intet spesielt å melde. Regnskapet er ikke ført siden forrige møte.

Forslag til vedtak: Tas til informasjon.

2023-04 Medlemsmøter som har vært

2022-12-13 NUUG-bar, Rebel

Denne NUUG-baren ble oppdatert i kalenderen, og på Meetup, og Rebel satte
den opp på sin info-skjerm. Men ble den annonsert til aktive, og eventuelt
på epost til medlemmer og interesserte? Og på Facebook?
Var noen tilstede og kan oppsummere?

2023-05 Medlemsmøter som kommer

Det er ikke satt opp noe i NUUG-kalenderen.

2023-06 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

Gjennomgang av prosedyrene som må følges for vellykket arrangement:
https://docs.google.com/presentation/d/1cL0yIHIMk0jieVwAfsILviuT9MZIjKcX5rbfGnbA7bk/edit?usp=sharin

2023-07 Driftstatus (Peter)

2023-08 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Eventuelt

E1: RT-sak om medlemsfordeler (gitt til Peter)

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2023-01-11-inn-styre-referat.pdf

styre/20230111-agenda (last edited 2023-02-09 21:08:10 by ThomasGramstad)