Agenda for styremøte i NUUG 2022-12-07

Tid: onsdag 07 desember 2022 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2022-99 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Utkast til referat finnes her: https://home.nuug.no/~thomas/nuug/2022-11-02-inn-styre-referat.txt

2022-100 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2022-101 Økonomistatus (Jon Petter)

2022-102 Medlemsmøter som har vært

2022-11-08 Alexander Ottosson: Grensene for hemmelig
masseovervåking. Jurist ved Centrum för rättvisa i Stockholm,
representerer personer som har vært utsatt for brudd på sine
grunnleggende friheter og rettigheter, hovedsakelig i søksmål mot
stat og kommune.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20221108-grensene-for-hemmelig-masseovervaking/

2022-103 Medlemsmøter som kommer

2022-12-13 NUUG-bar, Rebel

2022-104 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

Gjennomgang av prosedyrene som må følges for vellykket arrangement:
https://docs.google.com/presentation/d/1cL0yIHIMk0jieVwAfsILviuT9MZIjKcX5rbfGnbA7bk/edit?usp=sharin

2022-105 Driftstatus (Peter)

2022-106 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Eventuelt

styre/20221207-agenda (last edited 2022-11-27 19:03:38 by ThomasGramstad)