Agenda for styremøte i NUUG 2022-12-07

Tid: onsdag 07 desember 2022 kl 20:00 - 21:30
Møtet måtte utsettes.

Ny tid: onsdag 14 desember 2022 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2022-99 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2022-100 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Tue 06 Dec 2022 10:30:12 PM CET.

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  23    FIRMAMEDLEM
 109 53.4% Medlem under bedrift
  90 44.1% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.5% Æresmedlem

  12 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  30 Medlem under bedrift (3), 10 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 204 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.8 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../nuug-web/tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2022

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Firmamedlem

23

41

26

25

25

24

22

Person under firma

109

177

122

116

117

111

107

Hvorav ekstra person under firma

55

68

56

55

55

53

55

Personlig medlem

90

41

48

47

49

89

85

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

Studenter

2

9

4

2

0

2

2

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

Totalt personer

204

258

220

204

206

205

197

Kolonnene for 2021 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene. Kategoriene "uten USENIX"
utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Det nye medlemmet tas opp i foreningen (kontingenten er betalt). Det øvrige tas til informasjon.

2022-101 Økonomistatus (Jon Petter)

Intet spesielt å melde. Regnskapet er ikke ført siden forrige møte.

Forslag til vedtak: Tas til informasjon.

2022-102 Medlemsmøter som har vært

2022-11-08 Alexander Ottosson: Grensene for hemmelig
masseovervåking. Jurist ved Centrum för rättvisa i Stockholm,
representerer personer som har vært utsatt for brudd på sine
grunnleggende friheter og rettigheter, hovedsakelig i søksmål mot
stat og kommune.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20221108-grensene-for-hemmelig-masseovervaking/

2022-103 Medlemsmøter som kommer

2022-12-13 NUUG-bar, Rebel

Denne NUUG-baren er oppdatert i kalenderen, og på Meetup, og Rebel har
satt den opp på sin info-skjerm. Men har den blitt annonsert til aktive,
og eventuelt på epost til medlemmer og interesserte? Og på Facebook?

Pga utsatt styremøte til dagen etter NUUG-bar, kan denne NUUG-baren gås
gjennom som del av Sak 2022-102 Medlemsmøter som har vært.

2022-104 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

Gjennomgang av prosedyrene som må følges for vellykket arrangement:
https://docs.google.com/presentation/d/1cL0yIHIMk0jieVwAfsILviuT9MZIjKcX5rbfGnbA7bk/edit?usp=sharin

2022-105 Driftstatus (Peter)

2022-106 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

2022-107 Læringspunkter og oppsummering av Samfunnsteknologisaken (Malin)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2022-12-07-inn-styre-referat.pdf

styre/20221207-agenda (last edited 2023-01-12 20:18:42 by ThomasGramstad)