Agenda for styremøte i NUUG 2022-08-17

Tid: onsdag 17 august 2022 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2022-61 Konstituering av nytt styre

2022-62 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Utkast til referat finnes her: https://home.nuug.no/~thomas/nuug/2022-06-01-inn-styre-referat.txt

2022-63 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2022-64 Økonomistatus (Jon Petter)

2022-65 Medlemsmøter som har vært

Medlemsmøte 2022-06-07 Sebastian Kuzminsky: Free Software for Fabrication
Klokken 18:30, i Møterom Kim, Rebel, Universitetsgata 2, Oslo
Sebastian Kuzminsky from the LinuxCNC project will present the free software stack
needed to make use of fabrication machinery such as 3D printers and CNC mills & lathes.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20220607-fabrication/

2022-06-15: Digitalt årsmøte onsdag 15 juni.
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2022aarsmoete

2022-07-12: Sommerfest andre tirsdag i juli (12 juli).
https://wiki.nuug.no/sommerfest2022

2022-66 Medlemsmøter som kommer

2022-08-16: Digital selvbestemmelse. Vi får besøk fra Sverige av CEO Johan Bernhardsson
som vil snakke om frie produkter som sikrer digital selvbestemmelse på jobb og mobil.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20220816-digital-selvbestemmelse/

Se også oppdatert liste med forslag til temaer for medlemsmøter her:
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .

2022-67 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

Gjennomgang av prosedyrene som må følges for vellykket arrangement:
https://docs.google.com/presentation/d/1cL0yIHIMk0jieVwAfsILviuT9MZIjKcX5rbfGnbA7bk/edit?usp=sharin

2022-68 Driftstatus (Johnny)

Status gjenoppretting av backup-løsning.

Oppdatering av gamle Debian-versjoner.

Noe nytt om Blade-servere og USIT?

2022-69 Status Samfunnsteknologi, behov for ny NUUG-representant (Peter)

Det er behov for ny person til å representere NUUG i styret for Samfunnsteknologi AS.
Peter Hansteen kan ikke ta slikt verv av kontraktsmessige grunner.

Generalforsamling i Samfunnsteknologi AS ble avholdt 28. juni 2022. Ny ekstraordinær
generalforsamling blir avholdt så snart NUUG har meldt at vi har ny representant klar.
Peter orienterer om andre relevante forhold etter behov.

Forslag til vedtak: NN overtar som NUUGs representant i styret i Samfunnsteknologi AS.

2022-70 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Eventuelt

styre/20220817-agenda (last edited 2022-08-02 01:14:10 by ThomasGramstad)