Agenda for styremøte i NUUG 2022-06-01

Tid: onsdag 01 juni 2022 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2022-52 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2022-53 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Sun 29 May 2022 01:50:39 PM CEST.

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv

Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  23    FIRMAMEDLEM
 108 52.9% Medlem under bedrift
  91 44.6% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 10 bedrifter
  27 Medlem under bedrift (3), 9 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 204 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.3 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2022

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Firmamedlem

23

41

26

25

25

24

22

Person under firma

108

177

122

116

117

111

103

Hvorav ekstra person under firma

52

68

56

55

55

53

52

Personlig medlem

91

41

48

47

49

89

84

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

Studenter

2

9

4

2

0

2

2

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

Totalt personer

204

258

220

204

206

205

192

Kolonnene for 2021 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene. Kategoriene "uten USENIX"
utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

8 forfalte kontingentfakturaer er fortsatt ubetalt, totalt 5 270 kroner.

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: De 5 nye personmedlemmene opptas i foreningen, som foreløpige medlemmer
inntil kontingenten er betalt.

2022-54 Økonomistatus (Jon Petter)

Bare én ting å melde etter siste rapport: Vi har fått reiseregning og er i ferd med å betale
ca 18 800 kroner for foredragsholders reise og opphold til medlemsmøtet 7. juni.

2022-55 Medlemsmøter som har vært

Medlemsmøte 2022-05-10 på Rebel. Martin Langsjøen om WebRTC og åpne møteplattformer
https://www.nuug.no/aktiviteter/20220510-webrtc/

2022-56 Medlemsmøter som kommer

Medlemsmøte 2022-06-07 Sebastian Kuzminsky: Free Software for Fabrication
Klokken 18:30, i Møterom Kim, Rebel, Universitetsgata 2, Oslo
Sebastian Kuzminsky from the LinuxCNC project will present the free software stack
needed to make use of fabrication machinery such as 3D printers and CNC mills & lathes.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20220607-fabrication/

2022-06-15: Digitalt årsmøte onsdag 15 juni.
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2022aarsmoete

2022-07-12: Sommerfest andre tirsdag i juli (12 juli).
https://wiki.nuug.no/sommerfest2022

Se oppdatert liste med forslag til medlemsmøter her: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .

2022-57 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

Gjennomgang av prosedyrene som må følges for vellykket arrangement:
https://docs.google.com/presentation/d/1cL0yIHIMk0jieVwAfsILviuT9MZIjKcX5rbfGnbA7bk/edit?usp=sharin

Arrangementsgruppe er opprettet, forslag til arrangementer blir
presentert. Det kommer også forslag til datoer for våren.

2022-58 Fremdrift i avtalearbeid om Fiksgatami og Mimes Brønn (Peter)

Noe møtevirksomhet med potensiell interessent. Vi vektlegger at
forvaltningsansvaret overlates til interessenten, med føringer om
at kildekoden skal være tilgjengelig i delt versjonshåndteringssystem
basert på fri programvare (som f.eks. git) og og dataintegritet.

Man forplikter seg til å bruke arbeidsmetoder og verktøy fra fri
programvare. Man bruker git, man bruker frie verktøy, programmeringsspråk,
åpne standarder osv. Man har del-automatiserte prosesser.

De gis brede fullmakter til å gå ut med det de ønsker å formidle offentlig,
i mediene osv. Men det må inneholde de bærende prinsipper. Man må vise til
samarbeidet med NUUG.

Grunnplattformen er at man gjør noe samfunnsnyttig.

Hvis interessenten ikke ønsker å videreføre prosjektet, tilbakefaller koden
og dataene til NUUG. I den hensikt å videreføre innsatsen.

2022-59 Driftstatus (Johnny/Peter)

Hva er status på disse 4?

1. Utvide video-plass (LVM) på video.nuug.no. Vi må tenke på flytting av hele video-arkivet til større maskin.

2. Vi må gjenopprette fungerende backup. Kan muligens kjøre på Freebeast.

3. Peter og Johnny lager en plan for patching og oppgraderinger av eksisterende utstyr.

4. Ny leder i Driftsgruppen velges av driftsgruppen, vi blir orientert.

2022-60 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Peter)

Koordinering med USIT om installering av Blade-server, og Dockerserver fra
EFN. Driftsgruppen ved de som er i Oslo utpeker koordinator.

Videre planlegging tas internt i driftsgruppen.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2022-06-01-inn-styre-referat.pdf

styre/20220601-agenda (last edited 2022-08-27 14:01:12 by ThomasGramstad)