Agenda for styremøte i NUUG 2022-05-18

Tid: onsdag 18 mai 2022 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2022-48 Godkjenning av referat fra styremøtet 6 april

Utkast til referat finnes her: https://home.nuug.no/~thomas/nuug/2022-04-06-inn-styre-referat.txt

2022-49 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2022-50 Økonomistatus (Jon Petter)

2022-51 Årsmøteinnkalling og forberedelser

styre/20220518-agenda (last edited 2022-05-18 18:32:00 by ThomasGramstad)