Agenda for styremøte i NUUG 2022-04-06

Tid: onsdag 06 april 2022 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2022-27 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2022-28 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget Tue Apr 5 18:13:49 CEST 2022.

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv

Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  23    FIRMAMEDLEM
 105 52.8% Medlem under bedrift
  89 44.7% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 10 bedrifter
  27 Medlem under bedrift (3), 9 bedrifter
  64 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 52 ekstra medlemmer

Totalt 199 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (19 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.4 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020 # siste med Usenix
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2022-01-03.csv -p -y 2021
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2022

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Betalt 2022

Firmamedlem

23

41

26

25

25

24

22

Person under firma

105

177

122

116

117

111

103

Hvorav ekstra person under firma

52

68

56

55

55

53

52

Personlig medlem

89

41

48

47

49

89

82

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

-

Studenter

2

9

4

2

0

2

2

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

3

Totalt personer

199

258

220

204

206

205

190

Kolonnene for 2021 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene. Kategoriene "uten USENIX"
utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX.

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport

8 kontingentfakturaer er fortsatt ubetalt, totalt 5 270 kroner.

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Utmeldingen tas til orientering.

2022-29 Økonomistatus (Jon Petter)

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

2022-30 Medlemsmøter som har vært

Medlemsmøtet 2022-03-15 på Rebel ble avlyst pga sykdom.

2022-31 Medlemsmøter som kommer

Medlemsmøte 2022-04-26 på Rebel: Tema/innhold endret til
LVM og MDRAID med Malin Bruland og Roy Karlsbakk, på Rebel:
https://www.nuug.no/aktiviteter/20220426-lvm/
(Altså at møtet som ble avlyst 15 mars settes inn som april-møte.)

Medlemsmøte 2022-05-10 på Rebel. Fremdeles Martin om WebRTC?

Årsmøte ca 15-20 juni. Vi bestemmer dato idag. Forslag: Onsdag 15 juni.

Sommerfest andre tirsdag i juli (12 juli).

Se oppdatert liste med forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her:
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .

2022-32 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2022-33 Driftstatus (Johnny/Peter)

2022-34 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

NB: DENNE FLYTTINGEN ER UTSATT, TROLIG CA EN UKE FREM I TID!
NUUGs maskinvare hos USIT flyttes fra Kristen Nygaards hus til nytt maskinrom
i Ole Johan Dahls hus onsdag 06 april (IDAG!). Status på selve flyttingen og på
restart av maskinene.

2022-35 Samfunnsteknologi

Innspill til Martin, som om kort tid skal møte for NUUG på årsmøte og styremøte
i Samfunnsteknologi. Skal Martin erstatte Geir/Peter permanent?
Hva mener vi om de foreslåtte prosjektene i Samfunnsteknologi?

2022-36 Digital selvbestemmelse

Hvorfor ønsker vi en liten diskusjon om Digital selvbestemmelse:
1. Ny sikkerhetssituasjon internasjonalt.
2. EU har dømt skyprodukter fra USA-baserte selskap ulovlig, blant annet grunnet NSA-overvåkning.
3. Bransjen snakker om det.

Viktige momenter:

1.Fullt eierskap til egne data -- du vet hvor de er lagret. Ref. personvernlovgivningen om at
du eier egne data i følge loven. Hva med bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter.
Grunnloven, paragraf 102.

2. Varig lagring -- f.eks helsevesenet. Data som registreres fra «vugge til grav». De dataene
må være tilgjengelige og lesbare så lenge personen lever. Dette kan være i 80-90 eller 100 år.
Grunnloven, paragraf 102.

3. Retten til å reparere og videreutvikle.

4. Retten til å dele.

Vi må prøve å forstå rekkevidden av hva som skal oppnås.

I utgangspunktet er det bare å forsyne seg av Digital Selvbestemmelse. Hva hindrer det? Alle verktøy
er der. Teknologien er få klikk unna til mer konkurransedyktige priser enn dominerende aktører.

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2022-04-06-inn-styre-referat.pdf

styre/20220406-agenda (last edited 2022-05-28 11:12:09 by ThomasGramstad)