Agenda for styremøte i NUUG 2022-02-01

Tid: tirsdag 01 februar 2022 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2022-10 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Utkast til referat finnes her: https://home.nuug.no/~thomas/nuug/2022-01-04-inn-styre-referat.txt

2022-11 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2022-12 Økonomistatus (Jon Petter)

2022-13 Medlemsmøter som har vært

2022-14 Medlemsmøter som kommer

2022-15 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2022-16 Driftstatus

2022-17 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Eventuelt

styre/20220201-agenda (last edited 2022-01-17 18:16:36 by ThomasGramstad)