Agenda for styremøte i NUUG 2021-12-07

Tid: tirsdag 07 desember 2021 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2021-94 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2021-95 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget søn 05 des 2021 12:03:06 CET.

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv | iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  24    FIRMAMEDLEM
 112 53.3% Medlem under bedrift
  93 44.3% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.4% Æresmedlem

  13 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  66 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 54 ekstra medlemmer

Totalt 210 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.4 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2021

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Firmamedlem

24

41

26

25

25

24

Person under firma

112

177

122

116

117

112

Hvorav ekstra person under firma

54

68

56

55

55

54

Personlig medlem

93

41

48

47

49

90

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

Studenter

2

9

4

2

0

2

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

Totalt personer

211

258

220

204

206

207

Kolonnene for 2020 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene.Kategoriene "uten USENIX"
utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-11-08

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Utmeldingen og tallene tas til orientering.

2021-96 Økonomistatus (Jon Petter)

Intet spesielt å melde. Regnskapet er ikke oppdatert etter forrige styremøte.
Kontoutskrifter for november er lagt i bilagsarkivet.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

2021-97 Medlemsmøter som har vært

2021-98 Medlemsmøter som kommer

2021-12-14: NUUG-bar med fagøl (+fagvin, fagbrus, fagmost, fagsider, fagvann++) i Skråplanet
på Rebel fra 18:30. OBS: Påmelding til thomas(.att.)gramstad dot no.

Januar 2022 Einar Ingebrigtsen: Event sourcing, open source. På Rebel, 12 januar?

Geir: programmering i Ruby Curses for terminal.

Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .

2021-99 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2021-100 Driftstatus

Status flytting av NUUGs maskinvare fra USITs maskinrom i Kristen Nygaards hus til nytt maskinrom
i Ole Johan Dahls hus (Peter/Martin)

Forslag fra Martin:

Jeg har snakket med Redpill Linpro. De ønsker å vurdere en sponsoravtale
som blant annet inneholder noe kapasitet på deres Redpill Linpro Nordic
Cloud: https://www.redpill-linpro.com/cloud/cloud/platforms/rlnc.html

Redpill Linpro er positive til et slikt samarbeid. Dette er noe vi kan
få gjennomført raskt når vi i NUUG blir enige om omfanget og hva NUUG ønsker.

Cloud-kapasitet hos Redpill Linpro vil ikke være et alternativ til NUUG
sin infrastruktur, men et tillegg. Vi kan vurdere å ha enkelte tjenester
permanent på den infrastrukturen.

Redpill Linpro Nordic Cloud er basert på Linux og åpen programvare i Norden.

Innholdet er noe vi bør konkretisere raskt og sende til
https://www.redpill-linpro.com/persons/margrethe-monsen
som grunnlag for å lage en avtale med Redpill Linpro.

2021-101 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Peter og Johnny -- geekbay-arbeidsmøte

Status arbeidsgruppe Org og vedtekter (Thomas)

Status julemiddag for tillitsvalgte og frivillige (Thomas)

FiksGataMi og Samfunnsteknologi (utsettes)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2021-12-07-inn-styre-referat.pdf

styre/20211207-agenda (last edited 2022-01-17 18:13:11 by ThomasGramstad)