Agenda for styremøte i NUUG 2021-11-09

Tid: tirsdag 09 november 2021 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi Meet, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2021-86 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2021-87 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget man 8 nov 2021 17:52:31 CET.

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 113 53.6% Medlem under bedrift
  93 44.1% Personlig medlem
  2 0.9% Studenter
  3 1.4% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 10 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  66 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 54 ekstra medlemmer

Totalt 211 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.3 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2021

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Firmamedlem

25

41

26

25

25

24

Person under firma

113

177

122

116

117

112

Hvorav ekstra person under firma

54

68

56

55

55

54

Personlig medlem

93

41

48

47

49

90

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

Studenter

2

9

4

2

0

2

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

Totalt personer

211

258

220

204

206

207

Kolonnene for 2020 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene. Kategoriene "uten USENIX"
utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-10-04

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: De nye medlemmene tas opp når kontingenten er betalt. Tallene tas til orientering.

2021-88 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er a jour med unntak av de nyeste utsendte fakturaene, reskontro er oppdatert.
Aktuell saldobalanse: Saldobalanse-2021-11-08.pdf

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

2021-89 Medlemsmøter som har vært

Digitalt medlemsmøte 2021-10-12: Nylige og ikke helt nylige endringer i OpenBSD som gjør livet
bedre (og som også kan dukke opp andre steder) ved Peter N M Hansteen.
Lenke til opptak og presentasjon:
BLUGs video (dårlig lyd), OpenBSD: https://www.youtube.com/watch?v=ZaEr6uoBG2s
Slides: http://home.nuug.no/~peter/openbsd_needtoknow/
Full tekst: https://bsdly.blogspot.com/2021/09/what-every-it-person-needs-to-know.html

Medlemsmøte i Bergen 2021-11-02: Why Open Source is the key for Privacy and Digital Sovereignty.
Frank Karlitchek i Norge. https://www.nuug.no/aktiviteter/20211102-nextcloud/

Medlemsmøte på Rebel i Oslo 2021-11-04: Why Open Source is the key for Privacy and Digital
Sovereignty. Frank Karlitchek i Norge. https://www.nuug.no/aktiviteter/20211104-nextcloud/

2021-90 Medlemsmøter som kommer

Januar 2022 Einar Ingebrigtsen: Event sourcing, open source. På Rebel, 12 januar?

Geir: programmering i Ruby Curses for terminal.

Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her:
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .

2021-91 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

2021-92 Driftstatus

1. Flytting og rydding på USITs maskinrom (Peter/Thomas)
Det haster med å organisere flyttingen av NUUGs maskinvare fra Kristen Nygaards hus til Ole Johan
Dahls hus (bygget ved siden av). Det som mangler er at NUUG finner ut av hva som er gammel maskinvare
som kan kasseres, og hva som er verneverdig og skal flyttes over. Mulig alternativ: Flytt alt over
uendret, gå gjennom, oppgrader og kast gradvis senere?

2. NUUGs epostlister (Thomas)

2021-93 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Peter og Johnny -- geekbay-arbeidsmøte

Status arbeidsgruppe Org og vedtekter (Thomas)

Oppdatering julemiddag for tillitsvalgte og frivillige (Thomas)

FiksGataMi og Samfunnsteknologi (Geir)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2021-11-09-inn-styre-referat.pdf

styre/20211109-agenda (last edited 2021-12-11 22:40:55 by ThomasGramstad)