Agenda for styremøte i NUUG 2021-10-05

Tid: tirsdag 05 oktober 2021 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2021-77 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ordinært styrereferat fra 2021-09-07.

2021-78 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget man 4 okt 2021 20:46:14 CEST.

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 113 54.1% Medlem under bedrift
  91 43.5% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.4% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 10 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  66 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 54 ekstra medlemmer

Totalt 209 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.3 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2021

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Firmamedlem

25

41

26

25

25

24

Person under firma

113

177

122

116

117

112

Hvorav ekstra person under firma

54

68

56

55

55

54

Personlig medlem

91

41

48

47

49

89

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

Studenter

2

9

4

2

0

2

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

Totalt personer

209

258

220

204

206

206

Kolonnene for 2020 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene. Kategoriene "uten USENIX" utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-09-06

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Utmeldingene og tallene tas til orientering.

2021-79 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskap: Intet nytt å melde.

Nettbank: Ny nestleder har bekreftet tilgang. Tidligere nestleders tilganger er fjernet.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

2021-80 Medlemsmøter som har vært

Ikke noe medlemsmøte i september.

2021-81 Medlemsmøter som kommer

Peter har oktober-møte om OpenBSD under planlegging. Har hatt en serie på tre innlegg om emnet i Digi.no. ("Hansteens metode": Bygg opp med å skrive artikkel på forhånd, få den på trykk, arrangér møte, rekrutter nye medlemmer. Gjerne syndikering av artikkelen til andre publikasjoner.) Dette møtet blir tirsdag 12 oktober. (Hel-digitalt møte?)

Knut og Peter planlegger et møte i november med å fly inn Frank Karlitschek fra Tyskland for å snakke om NextCloud. Kinosalen i Teknologihuset 2.0 (Rebel) er booket til dette møtet i uke 44 -- NB: TORSdag 04.11. FK vil også holde foredrag i Bergen.

Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .

2021-82 Rundt bordet -- status på å skaffe foredrag (Knut)

Foredragsgruppene rapporterer status og fremdrift.

2021-83 Driftstatus (Peter)

2021-84 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Status Geekbay.

Innkalling til møte i vedtekts/organisasjonsgruppa.

2021-85 Status Samfunnsteknologi (Geir)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2021-10-05-inn-styre-referat.pdf

styre/20211005-agenda (last edited 2021-11-10 13:45:38 by ThomasGramstad)