Agenda for styremøte i NUUG 2021-09-07

Tid: tirsdag 07 september 2021 kl 20:00 - 21:30

Sted: Jitsi, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2021-68 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ordinært styrereferat fra 2021-08-03.

2021-69 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget man 6 sep 2021 15:53:41 CEST.

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 114 54.0% Medlem under bedrift
  92 43.6% Personlig medlem
  2 0.9% Studenter
  3 1.4% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 10 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 211 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.1 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2015-12-31.csv -p -y 2015
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2019-01-05.csv -p -y 2018
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-01-05.csv -p -y 2019
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste-2020-12-06.csv -p -y 2020
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2021

Kategori

Registrert

Betalt 2015

Betalt 2018

Betalt 2019

Betalt 2020

Betalt 2021

Firmamedlem

25

41

26

25

25

24

Person under firma

114

177

122

116

117

113

Hvorav ekstra person under firma

55

68

56

55

55

55

Personlig medlem

92

41

48

47

49

89

Personlig medlem uten USENIX

-

28

42

34

35

-

Studenter

2

9

4

2

0

2

Studenter uten USENIX

-

1

2

2

2

-

Æresmedlem

3

2

2

3

3

3

Totalt personer

211

258

220

204

206

207

Kolonnene for 2020 og tidligere er basert på medlemslister fra omkring årsskiftene. Kategoriene "uten USENIX" utgår fra 2021 og ingen medlemskap inkluderer nå USENIX.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-08-01

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Det nye medlemmet tas opp. Tallene tas til orientering.

2021-70 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er a jour, unntatt reskontro som er delvis ført. Saldobalanse (balanse og resultat) pr. 2021-09-06: Saldobalanse-2021-09-06.pdf

Det er gitt tilgang for Knut Yrvin i nettbanken. Venter på bekreftelse om at det fungerer før vi fjerner tilgang for tidligere nestleder.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

2021-71 Medlemsmøter som har vært

Ikke noe medlemsmøte i august.

2021-72 Medlemsmøter som kommer

Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag

Er noen av disse under konkret planlegging? (Dvs at noen påtar seg å arrangere møte, kontakt og planlegging med foredragsholder og videogruppa etc.)

2021-73 Rundt bordet -- aktiviteter for å skaffe foredrag

Lista er som følger:

Hvem slipper å svare? Jon Petter og Thomas slipper.

2021-74 Driftstatus

2021-75 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Geekbay

Hvordan lage ical-vedlegg -- kurs for Johnny og Thomas. Automatisering eller skript for generering av ical-vedlegg?

Innkalling til møte i vedtekts/organisasjonsgruppa.

2021-76 Status Samfunnsteknologi (Geir)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2021-09-07-inn-styre-referat.pdf

styre/20210907-agenda (last edited 2021-10-19 22:35:45 by ThomasGramstad)