Agenda for styremøte i NUUG 2021-06-21

Tid: mandag 21 juni 2021 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2021-49 Konstituering av nytt styre

Roller i styret som ikke velges på årsmøtet.

2021-50 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget lør 19 jun 2021 11:41:08 CEST.

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 114 54.8% Medlem under bedrift
  89 42.8% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.4% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 10 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 208 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.1 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2021

Kategori

Registrert

Betalt 2020

Betalt 2021

Firmamedlem

25

24

24

Person under firma

114

113

113

Hvorav ekstra person under firma

55

55

55

Personlig medlem

88

88

78

Studenter

2

2

2

Æresmedlem

3

3

3

Totalt personer

207

206

196

Kolonnen "Betalt 2020" omfatter kun medlemmer som ikke er utmeldt eller innmeldt etter 2020-12-31.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-05-23

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Utmeldingen og tallene tas til orientering.

2021-51 Økonomistatus (Jon Petter)

Regnskapet er ført til 2021-06-20. Bankavstemming er gjort til og med mai, unntatt reskontro. Regnskapet er ikke avsluttet og ikke kontrollert for feil. Se vedlagt saldobalanse: Saldobalanse-2021-06-20.pdf

Leder og nestleder må være kjent for banken. Hvis ikke allerede kjent, vil banken be om at ny nestleder legitimerer seg, etter at Enhetsregisteret er oppdatert med nytt styre.

2021-52 Medlemsmøter som har vært

NUUGs årsmøte 2021-06-17. https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2021aarsmoete

Medlemsmøte 2021-06-08. Christoffer Tallerås er leiar for Fri Kultur og vil gi ei innføring i "Fødiverset" -- ei rekke desentraliserte og fødererte sosiale medium basert på open teknologi. https://www.nuug.no/aktiviteter/20210608-fediverse/

2021-53 Medlemsmøter som kommer

NUUGs årlige sommerfest 2021-07-13. https://wiki.nuug.no/sommerfest2021

2021-54 Driftstatus

2021-55 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

2021-56 Ny NUUG-representant til styret for felles driftsorg (Thomas)

Adrian ønsker å trekke seg fra sin rolle som NUUGs representant i styret for selskapet/felles driftsorganisasjon. Hvem kan overta hans plass?

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2021-06-21-inn-styre-referat.pdf

styre/20210621-agenda (last edited 2021-09-07 11:01:21 by ThomasGramstad)