Agenda for styremøte i NUUG 2021-05-25

Tid: tirsdag 25 mai 2021 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2021-43 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ordinært referat fra 2021-05-03.

2021-44 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport laget søn 23 mai 2021 17:45:48 CEST.

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2021

Kategori

Registrert

Betalt 2020

Betalt 2021

Firmamedlem

25

24

24

Person under firma

114

113

113

Hvorav ekstra person under firma

55

55

55

Personlig medlem

89

88

76

Studenter

2

2

2

Æresmedlem

3

3

3

Totalt personer

208

206

194

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-05-02

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Det nye medlemmet tas opp når kontingenten er betalt. Tallene tas til orientering.

2021-45 Sommerfest (Thomas)

Det foreslås å forberede en tradisjonell utendørs NUUG sommerfest andre tirsdag i juli (13 juli). Det kan bli avlyst/umulig å avholde avhengig av Corona-situasjonen. Men det kan også være gjennomførbart, og mange vil være ferdigvaksinert i midten av juli.

2021-46 Driftstatus

Flere henvendelser om FiksGataMi.

NUUG flytter IRC-kanalen #nuug fra Freenode til OFTC

2021-47 Status samarbeidsprosjekt om felles driftsorganisasjon

Ref. epost fra Fredrik 2021-05-24. Vedtak?

2021-48 Årsmøteinnkalling og forberedelser

Forslag til vedtak: Forslagene til årsberetning og budsjett for 2021 og 2022 vedtas og framlegges for årsmøtet

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2021-05-25-inn-styre-referat.pdf

styre/20210525-agenda (last edited 2021-06-18 22:54:39 by ThomasGramstad)