Agenda for styremøte i NUUG 2021-05-03

Tid: mandag 03 mai 2021 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2021-34 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ordinært referat fra 2021-04-12.

2021-35 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-01-30

Det er ingen innmeldinger, utmeldinger eller endringer i medlemslisten siden sist.

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
søn 2 mai 2021 12:11:12 CEST
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 114 55.1% Medlem under bedriftRapport om endringer i medlemslisten siden 2021-04-10

Det er ingen innmeldinger, utmeldinger eller endringer i medlemslisten siden sist. 
  88 42.5% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.4% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 10 bedrifter
  33 Medlem under bedrift (3), 11 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 207 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.0 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2021

Kategori

Registrert

Betalt 2020

Betalt 2021

Firmamedlem

25

24

24

Person under firma

114

113

113

Hvorav ekstra person under firma

55

55

55

Personlig medlem

88

88

75

Studenter

2

2

2

Æresmedlem

3

3

3

Totalt personer

207

206

193

Merknader:

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-04-10

Det er ingen innmeldinger, utmeldinger eller endringer i medlemslisten siden sist.

Forslag til vedtak: Tallene tas til orientering.

2021-36 Økonomistatus (Jon Petter)

Revisjon av 2020-oppgjøret er såvidt påbegynt og er lovet ferdig i midten av mai.

Første utkast til oppdatert budsjett for 2021 og mal for 2022: budsjett-2021-2022-v0.ods Foreslår å diskutere noen detaljer i budsjettet for 2021 og diskutere rammer og planer for 2022, slik at endelig budsjettforslag kan behandles i styremøte rett før sakspapirene skal sendes ut.

Vippsnummer er opprettet og man kan betale til det. Har bare åpnet for donasjoner, ikke kontingent, for det er ingen god måte å sikre at vi vet hvem som betaler for hva. Vippsnummer fungerer som kontantsalg hvor man kan bekrefte der og da at man har betalt, men hvor det ikke er viktig hvem som betaler. Som mottaker får vi en rapport som sier navnet på betaler, men ikke f.eks. telefonnummer. Hvis noen andre betaler så har vi ingen måte å vite hvilket medlem det betales for. Kasserer anbefaler derfor heller at vi utformer et innmeldingsskjema slik at faktura kan sendes via Vipps/eFaktura (dvs. med mobilnummer); noe som vil fungere mye bedre for oss.

2021-37 Medlemsmøter som har vært

2021-38 Medlemsmøter som kommer

NUUGs årsmøte 2021-06-17. https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2021aarsmoete

Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag

Er noen av disse under konkret planlegging? (Dvs at noen påtar seg å arrangere møte, kontakt og planlegging med foredragsholder og videogruppa etc.)

Noe nytt om miniforedrag som vi snakket om på forrige styremøte?

2021-39 Driftstatus

2021-40 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Noe nytt om Geekbay? DNS og flytting av /home (Johnny)

2021-41 Retningslinjer for NUUGs IRC-kanal #nuug (Johnny/Adrian)

Trenger vi å nedfelle en prosedyre og/eller retningslinjer for NUUGs IRC-kanal? Eller fortsette som før med at kanal-operatørene står fritt? Rekruttere flere OP'er (kanaloperatører), og opprette en egen OP-kanal?

Et forslag til retningslinjer som kan bearbeides videre finnes her: https://pad.efn.no/p/nuug_forslag_IRC_retningslinjer_2021

2021-42 Forberedelser til NUUGs årsmøte 2021-06-17

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2021-05-03-inn-styre-referat.pdf

styre/20210503-agenda (last edited 2021-07-30 17:30:12 by ThomasGramstad)