Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2021-18 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

a) Ordinært referat fra 2021-02-01. Utkast: https://home.nuug.no/~thomas/nuug/2021-02-01-inn-styre-referat.txt

b) Internreferat fra mini-styremøte om deltakelse i Samfunnsteknologi-prosjektet 2021-02-13. Se epost.

2021-19 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
søn 28 feb 2021 09:29:33 CET
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 116 55.5% Medlem under bedrift
  88 42.1% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.4% Æresmedlem

  13 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 209 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (20 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.0 år

Tallene i tabellen kommer fra kommandoene:

$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
$ ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2021

Kategori

Registrert

Betalt 2020

Betalt 2021

Firmamedlem

25

25

23

Person under firma

116

116

65

Hvorav ekstra person under firma

55

55

10

Personlig medlem

88

88

69

Studenter

2

2

2

Æresmedlem

3

3

3

Totalt personer

209

209

139

Merknader:

og oppdatering av personmedlemmene. De har p.t. 48 personmedlemmer.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-01-30

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Ingen innmeldinger, ingen opptak trengs. Tallene og endringene tas til orientering.

2021-20 Økonomistatus (Jon Petter)

Årsavslutningen er så godt som ferdig. Vedlagt regnskap slik det blir sendt til revisor. arsregnskap_NUUG_2020.xls arsregnskap_NUUG_2020.pdf Håper å kunne oversende til revisor i løpet av noen dager.

Driftsresultatet viser -58 096 (underskudd) mot budsjett -213 693. Ordinært resultat (med finans) -82 950.

Forslag til tapsavskrivning. Totalsum 5 190. Ingen medlemmer foreslås utmeldt. Liste i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: Tapene avskrives. Regnskapet oversendes revisor når det er komplett.

2021-21 Medlemsmøter som har vært

Var det noe medlemsmøte 2021-02-09?

2021-22 Medlemsmøter som kommer

Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag

Er noen av disse under konkret planlegging? (Dvs at noen påtar seg å arrangere møte, kontakt og planlegging med foredragsholder og videogruppa etc.)

2021-23 Driftstatus

Driftsmøte 2021-02-24 der NUUGs maskinvare på USITs maskinrom ble gjennomgått. Dette var et møte på Jitsi der vi bl a gikk gjennom bilde-dokumentasjon fra maskinrommet, fotografert av Petter. Bildene finnes her: https://home.nuug.no/~thomas/nuug/maskinrom/

2021-24 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Status geekbay: DNS og flytting av /home

2021-25 Opprettelse av Vipps-konto (Jon Petter)

Fortsettelse av sak 2021-16 fra forrige styremøte.

Kasserer har satt opp i SendRegning at medlemmer vil motta faktura via Vipps når det mulig. Løsningen er testet og fungerer for de av medlemmene hvor vi har registrert mobilnummer i riktig kolonne og hvor medlemmet har aktivert Vipps på det nummeret. Hvis det ikke er tilfelle så sendes faktura på vanlig måte som e-post. Hvis man har Vipps men ikke regningsmottak, så blir fakturaen levert som eFaktura rett i nettbanken.

En rask gjennomgang av medlemslisten gir følgende:

Hvis noen medlemmer skulle ønske å reservere seg mot at faktura forsøkes levert via Vipps/Nettbank så kan vi flytte mobilnummeret over til fasttelefon-kolonnen. Vi bør opplyse om hvilket nummer vi har registrert (eller om det mangler) og be om oppdatering neste gang det sendes ut e-post for å verifisere oppføringene.

På dette styremøtet bes styret ta stilling til følgende:

Fra referat-utkast 2021-02-01:

"På neste styremøte kan NUUG-styret bestemme om NUUG i tillegg ønsker å opprette egen Vipps-konto som kobles til NUUGs bankkonto. Dette er en tjeneste som vil koste NUUG penger/avgift, og det er et eget skjema som må fylles ut. Gjennomgang av dette og vedtak på neste styremøte. Et slikt vedtak kan også innebære en vurderingsperiode av Vipps-konto, og revurdering av om det er verdt utgiftene etter f eks et halvt år (før neste årsmøte)."

Kasserers kommentar: Har dessverre ikke fått sett på dette. Foreslår å utsette til et senere styremøte.

Vedtak:

2021-26 Status Samfunnsteknologi-prosjektet (Peter/Adrian)

Eventuelt

styre/20210301-agenda (last edited 2021-03-01 20:12:14 by solbu)