Agenda for styremøte i NUUG 2021-02-01

Tid: mandag 01 februar 2021 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2021-09 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

2021-10 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

2021-11 Økonomistatus (Jon Petter)

2021-12 Medlemsmøter som har vært

2021-13 Medlemsmøter som kommer

2021-14 Driftstatus

2021-15 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

2021-16 Opprettelse av Vipps-konto (Thomas)

Det foreslås at NUUG-styret oppretter og tar i bruk Vipps-konto, slik at det blir mulig å motta f eks kontingent-innbetaling fra studenter og nye unge medlemmer via Vipps. Ideen har blitt diskutert før, men har møtt motstand pga Vipps er "anti-personvern". Men Vipps er ikke mer anti-personvern enn det å bruke betalingskort eller å ha en bankkonto.

Vipps har nå blitt en del av infrastrukturen i samfunnet, og er med det noe helt annet nå enn for bare to år siden. Jeg tror det er nærmest selvskading for NUUG (i forhold til å rekruttere personlige medlemmer, spesielt studenter og unge) å ikke ha Vipps i dagens Norge.

Forslag til vedtak: NUUG-styret oppretter Vipps-konto som kobles til NUUGs bankkonto.

2021-17 Opprettelse av Paypal-konto (Thomas)

NUUG bør ta sikte på å rekruttere medlemmer i de andre nordiske landene. Medlemsmøtene både strømmes og tas opp og legges ut, kommunikasjonsmulighetene er blitt mye bedre, det er rett og slett blitt mer logisk å rekruttere medlemmer over hele Norden. Da trenger NUUG en enkel og billig måte å kunne motta innbetalinger fra utlandet, slik som Paypal.

Forslag til vedtak: NUUG-styret oppretter Paypal-konto.

Eventuelt

styre/20210201-agenda (last edited 2021-01-16 09:00:41 by ThomasGramstad)