Agenda for styremøte i NUUG 2021-02-01

Tid: mandag 01 februar 2021 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2021-09 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Ordinært referat fra 2021-01-04.

2021-10 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
lør 30 jan 2021 11:11:43 CET
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 117 55.7% Medlem under bedrift
  88 41.9% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.4% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 210 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.9 år

Kategori

Registrert

Betalt 2020

Betalt 2021

Firmamedlem

25

25

17

Person under firma

117

117

51

Hvorav ekstra person under firma

55

55

6

Personlig medlem

88

87

45

Studenter

2

2

2

Æresmedlem

3

3

3

Totalt personer

210

209

101

Merknader:

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-01-03

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Fakturaformat

Grunnet endringer i EHF standarden så må bedriftsfakturaene settes opp på en ny måte. Det er gjort ved at alle personmedlemmene listes opp med pris, og den/de som skal være inkludert trekkes fra til slutt. Se eksempel: testfaktura 4023. Problemet ble oppdaget først etter at alle 2021-fakturaene var sendt. Alle EHF-mottakere er informert individuelt vedlagt PDF-faktura, unntatt én som har feil på email-mottak.

Forslag til vedtak: De nye medlemmene tas opp (kontingenten er betalt). Tallene og endringene tas til orientering.

2021-11 Økonomistatus (Jon Petter)

Hele året 2020 er ferdig bokført, inkludert bankavstemming. Årsoppgjørsdisposisjoner gjenstår før regnskapet kan sendes til revisor.

2021-12 Medlemsmøter som har vært

Medlemsmøte 2021-01-12: Mutually Agreed Norms for Routing Security (MANRS). Massimiliano "Max" Stucchi presents the initiative for Mutually Agreed Norms for Routing Security (MANRS), a global initiative supported by the Internet Society. Samarbeidsmøte med ISOC Norge.

https://www.nuug.no/aktiviteter/20210112-manrs/

2021-13 Medlemsmøter som kommer

Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her: https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag

Er noen av disse under konkret planlegging? (Dvs at noen påtar seg å arrangere møte, kontakt og planlegging med foredragsholder og videogruppa etc.)

2021-14 Driftstatus

2021-15 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Johnny: Geekbay -- Flytte over DNS og /home/ fra nerdhaven.

Sjekke hvem som bruker DNS aktivt på nerdhaven, og varsle disse spesielt (individuelt). Peter skrev mal til varselbrev. Er det sendt ut?

Adrian: Oppdatere lim-poster (glue records) til NORID, dette gjøres i oppsettet på Domeneshop (dette må gjøres når DNS-server kjører på samme domene som den refererer til, slik som ns1.nuug.no her).

2021-16 Opprettelse av Vipps-konto (Thomas)

Det foreslås at NUUG-styret oppretter og tar i bruk Vipps-konto, slik at det blir mulig å motta f eks kontingent-innbetaling fra studenter og nye unge medlemmer via Vipps. Ideen har blitt diskutert før, men har møtt motstand pga Vipps er "anti-personvern". Men Vipps er ikke mer anti-personvern enn det å bruke betalingskort eller å ha en bankkonto.

Vipps har nå blitt en del av infrastrukturen i samfunnet, og er med det noe helt annet nå enn for bare to år siden. Jeg tror det er nærmest selvskading for NUUG (i forhold til å rekruttere personlige medlemmer, spesielt studenter og unge) å ikke ha Vipps i dagens Norge.

Kommentar fra kasserer: Sendregning har støtte for Vipps, så det skal være rimelig enkelt å etablere dette og gå igang med testing. Noen tilpasninger i skript vil være nødvendig. Utfordringen vil være å få tak i korrekte mobilnumre til medlemmene. Vi kan begynne med å bruke de nummerne vi har i medlemslisten; Sendregning/Vipps tar seg av å sjekke om mottaker ønsker faktura i Vipps. Mottaker vil få fakturaen både i Vipps og i sin nettbank, så dette vil også løse problemet med at vi ikke har eFaktura for privatpersoner.

Forslag til vedtak: NUUG-styret oppretter Vipps-konto som kobles til NUUGs bankkonto.

2021-17 Opprettelse av Paypal-konto (Thomas)

NUUG bør ta sikte på å rekruttere medlemmer i de andre nordiske landene. Medlemsmøtene både strømmes og tas opp og legges ut, kommunikasjonsmulighetene er blitt mye bedre, det er rett og slett blitt mer logisk å rekruttere medlemmer over hele Norden. Da trenger NUUG en enkel og billig måte å kunne motta innbetalinger fra utlandet, slik som Paypal.

Kommentar fra kasserer: En utfordring med Paypal kan være å beholde kontrollen med utbetalinger, at alt skal godkjennes av to personer. Det kan muligens settes opp slik at vi bare kan motta betalinger.

Forslag til vedtak: NUUG-styret oppretter Paypal-konto.

Eventuelt

E1: Henvendelse fra Steigen kommune, RT-sak # 26559, og dessuten en interessert frivillig, # 26525.

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2021-02-01-inn-styre-referat.pdf

styre/20210201-agenda (last edited 2021-03-02 22:18:31 by ThomasGramstad)