Agenda for styremøte i NUUG 2021-01-04

Tid: mandag 04 januar 2021 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2021-01 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

a) Ordinært referat fra 2020-12-07.

b) Referat fra mini-styremøtet etter det ekstraordinære årsmøtet 2020-12-02.

2021-02 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
søn 3 jan 2021 14:51:13 CET
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 117 56.0% Medlem under bedrift
  87 41.6% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.4% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 209 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.9 år

Medlemmer som har betalt for 2020:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
søn 3 jan 2021 14:52:28 CET
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 117 57.1% Medlem under bedrift
  83 40.5% Personlig medlem
  2 1.0% Studenter
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 205 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.1 år

Kontingentkrav for 2021 er ennå ikke sendt ut, men skal sendes inneværende måned.

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-10-31

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Endringer etter ekstraordinært årsmøte 2020-12-02

Utført

Gjenstår

Forslag til vedtak: De nye medlemmene tas opp når kontingenten er betalt. Tallene og endringene tas til orientering.

2021-03 Økonomistatus (Jon Petter)

Forslag til vedtak: Tas til orientering. Vi fortsetter (ikke) som medlem i Teknologihuset.

2021-04 Medlemsmøter som har vært

Medlemsmøte 2020-12-08: The End is Nigh, News at 11. Cory Doctorow presents his latest views on the world at large for NUUG.

https://www.nuug.no/aktiviteter/20201208-doctorow/

2021-05 Medlemsmøter som kommer

Medlemsmøte 2021-01-12: Mutually Agreed Norms for Routing Security (MANRS). Massimiliano "Max" Stucchi presents the initiative for Mutually Agreed Norms for Routing Security (MANRS), a global initiative supported by the Internet Society. Samarbeidsmøte med ISOC Norge.

https://www.nuug.no/aktiviteter/20210112-manrs/

2021-06 Driftstatus

Status på gjennomgang av disker, koblinger og serverrack på serverrommet på USIT. Både med tanke på migrering til nyere, fysisk mindre og bedre disker, og med tanke på plass til ny disk til forsøk med programvare for ny felles driftsorganisasjon.

2021-07 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Johnny: Geekbay -- Flytte over DNS og /home/ fra nerdhaven.

Sjekke hvem som bruker DNS aktivt på nerdhaven, og varsle disse spesielt (individuelt). Hvem skriver varselbrevet, og hvem sender det?

Adrian: Oppdatere lim-poster (glue records) til NORID, dette gjøres i oppsettet på Domeneshop (dette må gjøres når DNS-server kjører på samme domene som den refererer til, slik som ns1.nuug.no her).

2021-08 Driftsorganisasjon (Adrian)

Eventuelt

==============================================================================================

Referat fra dette møtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2021-01-04-inn-styre-referat.pdf

styre/20210104-agenda (last edited 2021-02-03 09:54:10 by ThomasGramstad)