Agenda for styremøte i NUUG 2020-12-07

Tid: mandag 07 desember 2020 kl 20:00 - 21:30

Sted: Mumble, video.nuug.no

Inviterte:

Forfall:

Nye saker

2020-108 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

a) Ordinært referat: Utkast til referat: https://home.nuug.no/~thomas/nuug/2020-11-09-inn-styre-referat.txt

b) Godkjenning av internt referat fra haste-styremøte 2020-11-26. Se epost til styret (eller kopi i Bilagsarkivet).

2020-109 Medlemsstatistikk og nye medlemmer (Jon Petter)

Medlemmer registrert i medlemslisten:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv
søn 6 des 2020 13:47:54 CET
Oversikt over medlemmer, også uten betalt kontingent
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 117 56.2% Medlem under bedrift
  51 24.5% Personlig medlem
  35 16.8% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.4% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 208 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 9.9 år

Medlemmer som har betalt for 2020:

$ date; ../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2020
søn 6 des 2020 13:48:11 CET
Oversikt over medlemmer med betalt kontingent til og med 2020-12-31
Fordeling i medlemskategorier

  25    FIRMAMEDLEM
 117 56.8% Medlem under bedrift
  49 23.8% Personlig medlem
  35 17.0% Personlig medlem uten USENIX
  2 1.0% Studentmedlem uten USENIX
  3 1.5% Æresmedlem

  14 Medlem under bedrift (1-2), 9 bedrifter
  36 Medlem under bedrift (3), 12 bedrifter
  67 Medlem under bedrift (4->), 4 bedrifter, 55 ekstra medlemmer

Totalt 206 personer er medlem.
Mangler emailadresse for 0 personmedlemmer.
50 personer (21 medlemmer) har unix-brukernavn hos NUUG.
Gjennomsnittlig medlemstid: 10.0 år

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-10-31

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Endringer etter ekstraordinært årsmøte 2020-12-02

Utført

Gjenstår

Forslag til vedtak: Det nye medlemmet tas opp når kontingenten er betalt. Tallene og endringene tas til orientering.

2020-110 Økonomistatus (Jon Petter)

Ingen uventede utgifter.

Saldoliste for årets 11 første måneder sammenlignet med 2019: saldoliste-2020-01--11.pdf. Foreløpig resultat er et underskudd på ca 51 000 (inkludert noen utgifter i desember som ikke er med i saldolisten), som er mindre enn budsjettert. Merk at medlemsinntekter og overskudd ikke er sammenlignbart med 2019, da fakturering for 2020 ble utført i oktober 2019 og periodisering ble gjort først pr 2019-12-31. Inntektene som vises i 2019-kolonnen er ca. doble, siden de inneholder inntekter for både 2019 og 2020. Slike fenomen vil vi ikke se framover, når vi begynner å fakturere etter 1. januar.

2020-111 Medlemsmøter som har vært

Flying rockets with Free Software. Bdale Garbe about how to construct, build and fly rockets kilometers into the atmosphere using only Free Software and Open Hardware. https://nuug.no/aktiviteter/20201110-free-software-rockets/

2020-112 Medlemsmøter som kommer

Medlemsmøte 2020-12-08: The End is Nigh, News at 11. Cory Doctorow present his latest views on the world at large for NUUG. https://www.nuug.no/aktiviteter/20201208-doctorow/

2020-113 Driftstatus

2020-114 Status/oppfølging av tidligere vedtak (Thomas)

Thomas: Status felles driftsorganisasjon og oppfølging av de frivillige i MB og FGM.

Thomas: Teste oppskrift for å sette opp TLS, https og forwarding fra http til https. Testes ved å gjennomføre endringene for personvern.no og for Thomas sine underdomener. Gjelder altså: SSL-sertifikat på personvern.no. SSL-videresending på Mailman-underdomener. Tekst til bruk for dokumentasjon på wiki av hvordan sette opp SSL-sertifikat og videresending.)

Johnny: Geekbay -- Flytte over DNS og /home/ fra nerdhaven.

Adrian: Oppdatere lim-poster (glue records) til NORID, dette gjøres i oppsettet på Domeneshop (dette må gjøres når DNS-server kjører på samme domene som den refererer til, slik som ns1.nuug.no her).

Adrian: Spørsmål i driftsgruppa fra tidligere i sommer om å innføre Ansible med et felles brukersystem for alle NUUG-maskinene, med ssh-nøkler lagret et sentralt sted, slik at man rett og slett får bruker rundt omkring ettersom man trenger det ut fra ssh-nøklene, istedenfor dagens 'kaos' av individuelle tilganger for hver enkelt maskin. Men Petter var skeptisk til evt sikkerhetshull i et slikt oppsett. Adrian følger opp saken på nytt.

Adrian: Status Tilde-server (sak 2020-67 og 97), noe nytt?

Eventuelt